AVLYST: TAEKWON-DO ITF VEST-NORSK MESTERSKAP 2021

20. - 21. mars 2021 20-03-2021 21-03-2021 Europe/Oslo TAEKWON-DO ITF VEST-NORSK MESTERSKAP 2021 Laksevåghallen i Bergen Norges Kampsportforbund taekwon-do-itf-vest-norsk-mesterskap-2021
Laksevåghallen i Bergen

Informasjon

 

VEST-NORSK MESTERSKAP

SØNDAG 29. MARS 2020

NORGES KAMPSPORTFORBUND

Kontaktperson: Robert Hamara E-post: robert.hamara@kampsport.nowww.kampsport.no

ASKØY TAEKWON-DO KLUBB

Kontaktperson: Ove GlenjenE-post: ove@btkd.nowww.atkd.no

Askøy Taekwon-Do Klubb ønsker på vegne av Norges Kampsportforbund å invitere til Vest-Norsk Mesterskap søndag 29. mars 2020. Mesterskapet finner sted i Laksevåghallen, Lyderhornsveien 42, 5164 Laksevåg. Åpent for alle f.o.m. året de fyller 9 år, som har minimum bestått én gradering.

Husk! Det er elektronisk påmelding til mesterskapet.

Les mer under «Påmelding til mesterskapet».

Sted:

Laksevåghallen, Lyderhornsveien 42, 5164 Laksevåg

Påmelding til mesterskapet:

Husk at det er elektronisk påmelding til Vest-Norsk

Mesterskap!

Alle må melde seg på til sin klubbs

påmeldingsansvarlig. Påmeldingsansvarlig i hver

klubb melder på gjennom Kampsportforbundets

påmeldingssystem:

https://kampsport.no/arrangementer-sd/taekwon-do-itf-vestlandsmesterskap-1-2020-vest/

Påmeldingsfrist er tirsdag 23. mars.

Fristen er endelig, og påmeldingen er bindende!Gjøres via påmeldingsansvarlig i din klubb.

Startkontingent:

Kr. 200,- junior, senior og veteran

Kadetter gratis

Betales med kort, kontant eller via

Vipps ved registrering ved oppmøte.

Trekning:

Trekningen blir lagt ut på klubbenes nettsider og ITF TKD Vestlandsmesterskap på Facebook

26. mars. Det er klubbenes ansvar at deltagerne er

påmeldt riktig.

Registrering:

Klubbene har ansvar for at alle klubbens deltagere er

meldt inn i NKF og at de har gyldig forsikring.

Uten gyldig skadeforsikring og innbetalt startkontigent

får ikke utøverne delta.

Klasser i Vest-Norsk Mesterskap:

Kadett 1 født: 2011/2010

Kadett 2 født: 2009/2008

Junior 1 født: 2007-2005

Junior 2 født: 2004-2002

Senior født: 2001 og eldre

Veteran født: Fra det året man fyller 40 år.

Klassene deles inn etter grad i alle øvelsene, og etter

vekt i sparring. For yngre junior og kadetter deler vi inn etter høydei sparringen.

For kadetter vil det være låneutstyr. Junior og senior må ha eget utstyr.

Krav for deltagelse:

• Minimum grad: Bestått én gradering

• Minimum alder: Fyller 9 år i løpet av 2020

• Utøvere kan kun representere én klubb/team

• Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i

henhold til vanlig praksis

Regler:

Her kan du finne gjeldende regler:

https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwon-do-itf/

Dommere:

Kalles inn av regionsleder. Dommere skal stille i korrekt

dommerantrekk: Mørk dress, hvit skjorte, blått slips og

hvite sko.

Lagledere/coacher:

Alle klubber som har med deltagere i mesterskapet må

stille med lagledere og coacher.

Forbehold om avlysning:

Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å

avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold

som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar

Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle

bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben

har hatt i forbindelse med stevnet.

Foto og film:

NKF og NTN opplyser om at det kan bli tatt bilder og

film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer

som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på

www.kampsport.no eller andre nettsteder.

Spørsmål: Kontakt Ove GlenjenE-post: ove@btkd.no

For spørsmål vedrørende påmelding:

Sturle Halleraker, sturle@sotratkd.no

TIDSSKJEMA

Kl: 09:30 Dommermøte

Kl: 10:00 Stevnestart Kadetter

Kl. 1200 Stevnestart junior og voksne

Husk påmeldingsfristenTIRSDAG 23. MARS

.

Kart