MIXED MARTIAL ARTS – LARVIK FIGHT NIGHT – SØR

Velkommen til Sliperiet i Larvik, og det første offisielle MMA-stevnet organisert av Norges Kampsportforbund!
11. desember 2021 11-12-2021 11-12-2021 Europe/Oslo MIXED MARTIAL ARTS – LARVIK FIGHT NIGHT – SØR Velkommen til Sliperiet i Larvik, og det første offisielle MMA-stevnet organisert av Norges Kampsportforbund! Sliperiet - Hammergata 15, 3264 Larvik Norges Kampsportforbund mixed-martial-arts-larvik-fight-night-sor
Sliperiet - Hammergata 15, 3264 Larvik

Informasjon

Henvendelser

Stevneleder: Quinten de Vreught, mobil: 97567154; e-mail: Quinten@larvikkampsport.no

Dommerleder: ____________ mobil: _____________; e-mail:________________

Spotdata-leder: ____________ mobil: _____________; e-mail:________________

Arrangør: Larvik Kampsportklubb, Quinten de Vreught, mobil: 97567154; e-mail: Quinten@larvikkampsport.no

Administrasjon - Robert Hamara, mobil: 922 33 143;  e-mail: robert@kampsport.no


Påmelding til Merkekamper

Om Merkekampene
Merkekampenes formål er å styrke MMA sin plass i Norge, gjennom å stimulere flere utøvere til å gå kamper.

Merkekampene kan både fungere som et springbrett ut videre til amatør- og eventuelt profesjonelle kamper. De kan også fungere som en konkurransearena i seg selv.

Dette skal være en arena for å fremme våre verdier i god sportsånd.

Den underliggende ideen med Merkekamper er at en utøver kan få en reell følelse og erfaring i forhold til å gå kamp under særdeles innskjerpede forhold. Merkekampene kan dermed sees på som treningskamper, som nevnt ovenfor, enten som et springbrett til amatør- og eller profesjonelle kamper, eller en konkurransearena i seg selv.

Merkekampene skal gjøre MMA mer tilgjengelig, og dermed være et trygt og sikkert alternativ i forhold til breddeidretten.

Merkekampene er også prosessorientert. Med det menes at de er skapt for erfaringens del, hvor hovedpoenget er å lære og samle erfaring.

Hvem kan delta
I utgangspunktet kan alle utøvere som er i klubber som er innmeldt i NMMAF konkurrere. Du må i tillegg være over 16 år og være i skikket fysisk stand (mer om legesjekk nedenfor). Du må også være påmeldt, veid inn til rett vekt og betalt deltakeravgiften

Utstyr
Alle deltakerne må bruke godkjent utstyr. Som oftest bruker deltakerne eget utstyr. Tannbeskytter, susp, MMA hansker og leggskinn er påbudt. I linkene finner du eksempler på godkjent utstyr.

I tillegg brukes fightshorts eller lignende.

Matching
Matchmaker plikter å matche utøverne så jevnt som mulig jfr § 4. Matchingen baserer seg på den enkelte utøvers resyme. Det er viktig at denne gjenspeiler din trenings- og kamperfaring så nøye som mulig. Med jevn matching vil det si at de aller fleste nivåer kan gå kamper. Dette er noe NMMAF jobber sterkt for.

Vektklasser

Faste vektklasser brukes. Matchmaker vil også ta hensyn til vekt innad i vektklassen. Eksempelvis: veier du 71 og går i -77 klassen så vil matchmaker så langt det lar seg gjøre prøve å matche deg med en annen utøver som er lett i forhold til den respektive klassen.

Merkekampenes vektklasser er som følger jfr § 5.2:

Atomvekt…………………-45 kg
Stråvekt……………………-50 kg
Flyweight…………………-55 kg
Bantamvekt……………..-60 kg
Fjærvekt…………………..-65 kg
Lettvekt…………………….-70 kg
Weltervekt………………..-77 kg
Mellomvekt……………….-84 kg
Lett tungvekt……………..-93 kg
Tungvekt………………….-120 kg
Super Tungvekt……….+120 kg

Det er viktig å merke seg at NMMAF ikke ønsker for mye spekulering i vekt. Ved overvekt kan man bli forhindret fra å delta av konkurranse-leder. Overvekt er definert som mer enn 5 % av innveid vekt. Jfr § 6.4

Eksempelvis: Går du i -70 kg og veier inn på 70 kilo, kan du veie maksimalt 73,5 kilo rett før kamp

Rundetider
C og B kamper varer i 3×3 minutter, med 60 sekunders pause mellom rundene. Ved uavgjort i B kamper vil det bli en avgjørende siste runde på 3 minutter. A kamper er 3×5 minutter med 90 sekunders pauser mellom rundene.

Regler
Reglene på Merkekampstevnene er utformet slik at de ikke kommer i konflikt med gjeldende lover og regler i Norge. Det er også et underliggende premiss at utøverne i Merkekampene skal ha fokus på å høste erfaring og lære av denne. Du kan lese mer om det her

Det er tre forskjellige nivå av kamper. C-, B- og A-kamper.

Du kan lese mer om reglene for C-kamper her

Du kan lese mer om reglene for B-kamper her

Du kan lese mer om reglene for A-kamper her

Fullstendig regelverk finner du her

Legesjekk
NMMAF tar sikkerheten på alvor. Ikke bare på selve stevnet, men også i forkant. Det er viktig at du som utøver følger med på hva du må foreta deg.

Det finnes tre forskjellige sikkerhetsnivåer jfr § 7.

Nivå 1. Det er en lisensiert lege på stevne. Denne foretar legesjekk og overværer stevnet.

Nivå 2. Det finnes annet kvalifisert helsepersonell på stevnet. Disse foretar legesjekk og overværer stevnet.

Nivå 3. En representant fra arrangøren står for kontakt med helsepersonell (for eksempel legevakt) og har ansvar for sikkerheten. På dette nivået utføres legesjekken av utøveren selv hos sin fastlege (eventuelt annen lisensiert lege). Det er her snakk om en standard somatisk undersøkelse.

Det kan være forskjellige løsninger fra stevne til stevne, så det er viktig at utøveren gjør seg kjent med hva som gjelder for stevnet du skal delta på. Alle nivåene tilfredsstiller NMMAFs krav til sikkerhet.

Du som utøver må ta med bevis på legesjekken til kamparrangør. Uten dette beviset kan du ikke delta.

Skjema for legesjekk
Skjema for legesjekk kan lastes ned her. Last ned og skriv ut skjemaet og ta det med på til legen din. Denne legesjekken er gyldig i et år fra den er utstedt. Men forbehold at utøveren ikke går kamper med full kontakt eller får skader på for eksempel trening.

Viktig! Det kan være ventetid for å få legetime, så bestill dette i godt tid. Det kan være hendig å bestille en time relativt tett opp til stevnet. Får du ikke kamp har du også mulighet til å avbestille timen.

Påmeldingsfrist
Om ikke annet er oppgitt så er påmeldingsfristen 4 uker FØR stevnet arrangeres. Det er lurt å være tidlig ute.

Fighterbilde
Som deltaker så MÅ du sende ved et fighterbilde av deg. Typisk, i fight positur med små hansker og bar overkropp. Du skal stå foran en ensfarget bakgrunn. Bildet må være på minimum 1 mb. Sender du et mindre bildet vil påmeldingen din bli sett på som ufullstendig, og du havner nederst i prioriteringen. Om bildet ikke er sendt innfør påmeldingsfristens utløp kan du risikere å ikke få bildet ditt på plakaten.

Når får jeg vite om jeg har fått kamp
Har du sendt en påmelding innen påmeldingsfristen vil du finne svar på vår hjemmeside og/ eller facebookside om du har fått kamp. Dette skjer senest en uke etter at påmeldingsfristen er ute. Det tilsvarer 20-25 dager før kamp.

Avmelding
Det er mange ulike grunner til at man ikke får gått en kamp. Melder du deg av før påmeldingsfristen har gått ut blir du tatt vekk fra matchingslisten. Får du kamp og melder deg av i etterkant har du to valg. Enten betaler du deltakeravgiften (250 kroner), eller så fremviser du en detaljert legeattest på avmeldingen.

Uteblir du fra stevnet må du allikevel betale deltakeravgiften. Du vil ikke bli prioritert på fremtidige stevner.

Deltakeravgift
Deltakeravgiften kan være forskjellig fra stevne til stevne. Det er viktig at du gjør deg kjent med hva den er på og betaler den på stevnet.

Fikk du ikke kamp
Det kan være flere grunner til at du ikke har fått kamp. De vanligste grunnene er at du har sendt inn en påmelding som var ufullstendig. Du kan ha sendt et bilde med for lav oppløsning, du kan ha sendt med for lite informasjon om treningsmengde etc.

Men den vanligste grunnen er at det er strenge krav til matching og at det ikke alltid er en kabal som går opp. Kampene skal med andre ord kunne forsvares på papiret. Om du ikke fikk kamp på stevnet du søkte på så ikke gi opp. Søk neste gang. Gi oss gjerne noen ord om at du ikke fikk kamp forrige gang, så skal matchmaker jobbe for å prioritere deg så godt det lar seg gjøre.

Kart