Informasjon

Samling avvikles i tirsdag 14. januar kl.19.15 - 20.45 i WH Sportkarate lokaler i Drammen. 

Påmelding sendes på e-mail til Jørn Ove Hansen: jorn.ove.hansen@ebnett.no med kopi til Robert Hamara robert@kampsport.no 

Kart