Utsatt/Avlyst: Karate WKF – Østlandscup 4/2020 – ØST

31. oktober 2020 31-10-2020 31-10-2020 Europe/Oslo Utsatt/Avlyst: Karate WKF – Østlandscup 4/2020 – ØST Sarpsborghallen, Dronningens gate 53, 1723 Sarpsborg Norges Kampsportforbund utsatt-avlyst-karate-wkf-ostlandscup-4-2020-ost
Sarpsborghallen, Dronningens gate 53, 1723 Sarpsborg

Informasjon

Henvendelser

Stevneleder – Are Kristensen, mobil: 469 62 600; e-mail: arekristensen@gmail.com 
Dommerleder – Gard Sælid, mobil: 959 10 734; e-mail: gard.salid@getmail.no
Spotdata leder - Sang Tran, mobil: 482 32 571; e-mail: sportdata@tranit.no 
Arrangør - Sentrum Kampsportsenter - Sarpsborg - Are Kristensen, mobil: 469 62 600; e-mail: arekristensen@gmail.com  
Administrasjon - Robert Hamara, mobil: 922 33 143; e-mail: robert@kampsport.no


Regionalt stevne

Østlandscup 4 er et regionalt stevne for barn, ungdom, kadett,  junior og senior.

Sted og tid

Sarpsborghallen, Dronningens gate 53, 1723 Sarpsborg

Tentativ program
09.00 - Hallen åpner
09.30 - Lagleder- og dommermøte
10.00 - Stevnestart
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no  i ukene før stevnet for detaljerte timeplaner.

Påmelding og påmeldingsfrist

Påmelding skjer via terminlisten i SportData.

Påmeldingsfrist er fredag 23. oktober kl. 23.59
Påmeldingsfrist for dommere er fredag 16. oktober kl. 23.59

I følge NKFs reglement §8 p.8.4 angående påmelding til stevner er det mulig å melde utøvere etter påmeldingsfrist gikk ut. Det tas forbehold om antall ledige plasser ved stevnet.
For sen påmelding etter fristen gir følgende startavgift:
- Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x startavgift.
- Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x startavgift.
- Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x startavgift
- Etter 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist, men innen dagen før stevnestart: 8 x startavgift
Senere påmeldinger aksepteres ikke. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen.

Startavgift og betaling

- Kr. 250,- pr. utøver pr barneklasse
- Kr. 300,- pr. utøver pr. klasse
- Kr. 500,- pr. lag for barn
- Kr. 600,- pr. lag for voksene

Arrangørklubb sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber 24. oktober. Påmelding er bindende og må være betalt før stevnestart. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

Trekning og tidsskjema

Skal legges ut på nett på fredag 30. oktober

Registrering/innveiing

Utøveren skal forevise en gyldig legitimasjon i tilfelle av spørsmål om identitet. Det kan foretas innveiing etter anmodning fra cocher.

Dommere

Deltagerklubbene oppfordres til å stille opp med dommere.

Deltagelse

- Aldersgrensedato: stevnedag
- Utøvere skal gå i riktig alders- / vektklasse
- Utøvere skal veie inn i alle vektklasser, også + (pluss) klassene
- Utøvere kan kun representere en klubb/team
- Regionale/lokale stevner: det må stille minimum 4 utøvere/lag til start i alle klasser for at konkurransen innen disse skal kunne avvikles, så lenge det lar seg gjøre. Det betyr at klassene som ikke blir mulig å slå sammen skal likevel gjennomføres, selv om færre enn 4 påmeldte deltagere/lag. Sammenslåing av klasser skal gjennomføres i henhold til vanlig praksis
- De som deltar i kata og/ell er kumite rekruttklassene kan bare gjøre det i en sesong, den første sesongen. De får kun delta i kata og/eller kumite rekruttklassen

Regler

WKF reglement v. 2019
Kata: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Den internasjonale WKF katalisten er ikke benyttet på regionale/lokale stevner, som igjen vil si at alle stilarter stiller på lik linje i kata konkurranser på ovennevnte stevner. På regionale / lokale stevner kan man gå samme kata flere ganger, men må endre kata i finalen (ikke bronsefinalen). Det skal ikke vises bunkai i katalag-finalen.
Kumite: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Lag kumite utgjør 3 deltagere med 1 reserve.
Det påbudt for alle deltagere (inkludert barn) å bruke utstyr beskrevet i WKF reglementet v. 2019 med følgende norske tilpasninger: utstyret behøver ikke å være merket med WKF/EKF logo.

Stand

?

Inngang

 Inngang: kr. 50,- (bran t.o.m. 15 år GRATIS)

Foto og film

NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no

Forbehold om avlysning

Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse med stevnet.

Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i ukene før stevnet for detaljerte timeplaner.

Kart