AVLYST: Karate WKF – Østlandscup 3/2021 – ØST

25. september 2021 25-09-2021 25-09-2021 Europe/Oslo Karate WKF – Østlandscup 3/2021 – ØST Sarpsborg Norges Kampsportforbund karate-wkf-ostlandscup-3-2021-ost
Sarpsborg

Informasjon

Stevneleder:  
Sportdata-leder: Sang Tran, mobil: 482 32 571; e-mail: sportdata@tranit.no
Dommerleder: Robert Hamara, mobil: 922 33 143, e-mail: robert@kampsport.no
Arrangør: Sarpsborg Karatklubb, René Raab Lien, mobil: 994 78 521, e-mail: rene.lien@europris.no 
Administrasjon: Norges Kampsportforbund - Robert Hamara, mobil: 922 33 143; e-mail: robert@kampsport.no


Regionalt stevne

Østlandscup 3 er et regionalt stevne for barn, ungdom, kadett,  junior og senior.

Sted og tid

Stevne blir avhold i Sarpsborghallen, Dronningens gate 53, 1723 Sarpsborg

Tentativ program
08.00 - Hallen åpner
08.30 - Lagleder- og dommermøte
09.00 - Stevnestart
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no  i ukene før stevnet for detaljerte timeplaner.

Påmelding og påmeldingsfrist

Påmelding skjer via terminlisten i SportData 

Påmeldingsfrist er fredag 17. september kl. 23.59
Påmeldingsfrist for dommere er fredag 10. september kl. 23.59

I følge NKFs reglement §8 p.8.4 angående påmelding til stevner er det mulig å melde utøvere etter påmeldingsfrist gikk ut. Det tas forbehold om antall ledige plasser ved stevnet.
For sen påmelding etter fristen gir følgende startavgift:
- Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x startavgift.
- Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x startavgift.
- Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x startavgift
- Etter 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist, men innen dagen før stevnestart: 8 x startavgift
Senere påmeldinger aksepteres ikke. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen.

Startavgift og betaling

- Kr. 250,- pr. utøver pr barneklasse
- Kr. 300,- pr. utøver pr. klasse
- Kr. 450,- pr. lag for barn
- Kr. 550,- pr. lag for voksene

Norges Kampsportforbund sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber. Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

Trekning og tidsskjema

Skal legges ut på nett på fredag 24. september

Registrering/innveiing

Utøveren skal forevise en gyldig legitimasjon i tilfelle av spørsmål om identitet. Det kan foretas innveiing etter anmodning fra cocher.

Dommere

Klubbene har ansvar for å stille med dommere på regionale stevner i Norge. Følgende gjelder:

  • 1-4 utøvere:  Ikke krav til at klubben stiller med dommer
  • 5-14 utøvere:  Klubben må stille med 1 dommer
  • 15 utøvere, el. flere:  Klubben må stille med 2 dommere

Dersom en klubb ikke stiller med dommer på stevnedagen uansett årsak, skal ingen utøvere nektes deltakelse på stevnet, men klubben ilegges et gebyr på kr. 1500,- pr. manglende dommer. Adm. fakturerer klubben på grunnlag av rapport fra dommerkomiteen. Informasjon om ovennevnte innlegges i stevneinvitasjoner

Deltagelse

- Aldersgrensedato: stevnedag
- Utøvere skal gå i riktig alders- / vektklasse
- Utøvere skal veie inn i alle vektklasser, også + (pluss) klassene
- Utøvere kan kun representere en klubb/team
- Regionale/lokale stevner: det må stille minimum 4 utøvere/lag til start i alle klasser for at konkurransen innen disse skal kunne avvikles, så lenge det lar seg gjøre. Det betyr at klassene som ikke blir mulig å slå sammen skal likevel gjennomføres, selv om færre enn 4 påmeldte deltagere/lag. Sammenslåing av klasser skal gjennomføres i henhold til vanlig praksis
- De som deltar i kata og/ell er kumite rekruttklassene kan bare gjøre det i en sesong, den første sesongen. De får kun delta i kata og/eller kumite rekruttklassen

Regler

WKF reglement v. 2020
Kata: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Den internasjonale WKF katalisten er ikke benyttet på regionale/lokale stevner, som igjen vil si at alle stilarter stiller på lik linje i kata konkurranser på ovennevnte stevner. På regionale / lokale stevner kan man gå samme kata flere ganger, men må endre kata i finalen (ikke bronsefinalen). Det skal ikke vises bunkai i katalag-finalen.
Kumite: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Lag kumite utgjør 3 deltagere med 1 reserve.
Fra 2016 er det påbudt å bruke utstyr beskrevet i WKF reglementet v 9.0 med følgende norske tilpasninger: vest skal være obligatorisk fra og med NM 2016, utstyret behøver ikke å være merket med WKF/EKF logo.

Inngang

Voksne (+16 år):       50,- NOK
Barn (under 16 år):  Gratis

Hotell

Ta direkte kontakt med arrangøren: Terje Rosell, mobil: 986 59 415; e-mail: terje@shobukan.no

Foto og film

NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no

Forbehold om avlysning

Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse med stevnet.

Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i ukene før stevnet for detaljerte timeplaner.

 

Kart