SPORTSKARATE – ØSTLANDSCUP 4/2023 – OSLO

Velkommen til Bjørnholthallen i Oslo og Sportskarate ØC 4!
16. september 2023 16-09-2023 16-09-2023 Europe/Oslo SPORTSKARATE – ØSTLANDSCUP 4/2023 – OSLO Velkommen til Bjørnholthallen i Oslo og Sportskarate ØC 4! Bjørnholthallen, Slimeveien 17, 1275 Oslo Norges Kampsportforbund sportskarate-ostlandscup-4-2023-oslo
Bjørnholthallen, Slimeveien 17, 1275 Oslo

Informasjon

Henvendelser

Stevneleder: Yngve von Ahnen, mobil: 918 79 347, e-mail: yva@blva.no

Sportdata-ansvarlig: Marius Blegeberg, mobil: 941 92 999, e-mail: marius@blegeberg.no 

Dommerleder: Saleh Zomlot, mobil: 950 23 877 e-mail: zomlot@online.no

Arrangørklubb: Troll Karateklubb, Yngve von Ahnen, mobil: 918 79 347, e-mail: yva@blva.no

Administrasjon: Norges Kampsportforbund - Robert Hamara, mobil: 922 33 143; e-mail: robert.hamara@kampsport.noNorges Kampsportforbund og Troll Karateklubb Bushido har gleden av å ønske alle karatevenner hjertelig velkommen til Østlandscup 4 / 2023.
 

STED

Bjørnholthallen, Slimeveien 17, 1275 Oslo
 

PROGRAM

Lørdag 16. september 2023

09.00 - Hallen åpner
09.30 - Dommermøte
09.45 - Lagledermøte
10.00 - Stevnestart
17.00 - Stevneslutt

Følg med på www.kampsport.no for endelig program.
 

PÅMELDING OG PÅMELDINGSFRIST

Påmelding: All påmelding gjøres online via sportdata.org/kampsport
Påmeldingsfrist: 11. september.
Påmeldingsfrist for dommere er 11. september 2023.

For sen påmelding etter fristen gir følgende startavgift:
- Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x startavgift.
- Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x startavgift.
- Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x startavgift
- Etter 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist, men innen dagen før stevnestart: 8 x startavgift

I følge NKFs reglement §8 p.8.4 angående påmelding til stevner er det mulig å melde utøvere etter påmeldingsfrist gikk ut. Det tas forbehold om antall ledige plasser ved stevnet.
Senere påmeldinger aksepteres ikke. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen.

 

KLASSEINNDELING

Klasseinndeling ligger i oversikten i på www.sportdata.org, samt stevneregelverket
 

 

REGLER

Stevnereglement og klasseinndeling er gjeldende på stevnet.  Se www.kampsport.no for mer informasjon.
 

 

DELTAGELSE

Utøvere kan kun representere én klubb.
Det må stille minimum to lag til start i alle klasser for at disse skal kunne bli avviklet.
Sammenslåing av klasser gjennomføres av hoveddommer i henhold til tidligere praksis.

 

 

TREKNING
Trekningslister er tilgjengelig i www.sportdata.org i god tid før stevnestart.

 

 

REGISTRERING
Klubber/utøvere som ikke er registrert i Norges Kampsportforbunds medlemssystem tas ikke med i trekningen.

Åpenbare feil i påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen.
Klubben skal påse at påmeldingen er riktig utfylt og at utøverne meldes på i riktig(e) klasse (klasser). Feil/rettelser som er oppstått som følge av påvist feil hos forbundet rettes uten gebyr.
 

 

STARTAVGIFT
- Kr. 250,- pr. utøver pr barneklasse
- Kr. 300,- pr. utøver pr. klasse
- Kr. 500,- pr. lag for barn
- Kr. 600,- pr. lag for voksene

Påmelding er bindende og faktura sendes ut i etterkant av stevnet.
 

 

ADKOMST
Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt.
Nærmeste busstopp er Bjørnholt skole.

Det er også parkeringsmuligheter ved hallen.
Adresse: Slimeveien 17, 1275 Oslo
Google Maps: https://goo.gl/maps/4dnYK6pZc7m1W1j19

 


KIOSK
Bjørnholthallen har en kiosk der du kan kjøpe noe godt å spise og drikke.

 

 

DIVERSE
BILDER/FILM: NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no.

FORBEHOLD OM AVLYSNING: Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med stevnet.

Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i uken før stevnet for detaljerte timeplaner og for eventuelle forandringer.
 

VELKOMMEN TIL ØSTLANDSCUP 4!

Kart