KARATE – ØSTLANDSCUP 3/2023 – ARRANGØR SØKES

03. juni 2023 03-06-2023 03-06-2023 Europe/Oslo KARATE – ØSTLANDSCUP 3/2023 – ARRANGØR SØKES Skogerhallen, Gundesølina 10, 3039 Drammen Norges Kampsportforbund karate-ostlandscup-3-2023-arrangor-sokes
Skogerhallen, Gundesølina 10, 3039 Drammen

Informasjon

Henvendelser

Stevneleder: Jørn Ove Hansen, mobil: 913 24 830; e-mail: jorn.ove.hansen@ebnett.no

Dommerleder: Thomas Bache, mobil: 900 33 040,  e-mail: thomas.bache@outlook.com 

Arrangør: Sportskarate Drammen, mobil: 913 24 830,  email: jorn.ove.hansen@ebnett.no

Norges Kampsportforbund - Administrasjon – Robert Hamara, mobil: 922 33 143, e-mail: robert@kampsport


Regionalt stevne

Karate Østlandscup 3 er et regionalt stevne for barn, ungdom, kadett,  junior og senior.

Sted og tid

Skogerhallen, Gundesølina 10, 3039 Drammen

Tentativ program
09.00 - Hallen åpner
09.30 - Lagleder- og dommermøte
10.00 - Stevnestart
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no  i ukene før stevnet for detaljerte timeplaner.

Påmelding og påmeldingsfrist

Påmelding skjer via terminlisten i SportData.

Påmeldingsfrist er fredag 1. juni kl. 23.59
Påmeldingsfrist for dommere er fredag 19. mai februar kl. 23.59

For sen påmelding etter fristen gir følgende startavgift:
- Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x startavgift.
- Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x startavgift.
- Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x startavgift
- Etter 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist, men innen dagen før stevnestart: 8 x startavgift

I følge NKFs reglement §8 p.8.4 angående påmelding til stevner er det mulig å melde utøvere etter påmeldingsfrist gikk ut. Det tas forbehold om antall ledige plasser ved stevnet.
Senere påmeldinger aksepteres ikke. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen.

Startavgift og betaling

- Kr. 250,- pr. utøver pr barneklasse
- Kr. 300,- pr. utøver pr. klasse
- Kr. 500,- pr. lag for barn
- Kr. 600,- pr. lag for voksene

Arrangørklubb sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber. Påmelding er bindende og må være betalt før stevnestart. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

Trekning og tidsskjema

Skal legges ut på nett på fredag 2. juni 

Registrering/innveiing

Utøveren skal forevise en gyldig legitimasjon i tilfelle av spørsmål om identitet. Det kan foretas innveiing etter anmodning fra cocher.

Dommere

Deltagerklubbene oppfordres til å stille opp med dommere.

Deltagelse

- Aldersgrensedato: stevnedag
- Utøvere skal gå i riktig alders- / vektklasse
- Utøvere skal veie inn i alle vektklasser, også + (pluss) klassene
- Utøvere kan kun representere en klubb/team
- Regionale/lokale stevner: det må stille minimum 4 utøvere/lag til start i alle klasser for at konkurransen innen disse skal kunne avvikles, så lenge det lar seg gjøre. Det betyr at klassene som ikke blir mulig å slå sammen skal likevel gjennomføres, selv om færre enn 4 påmeldte deltagere/lag. Sammenslåing av klasser skal gjennomføres i henhold til vanlig praksis
- De som deltar i kata og/ell er kumite rekruttklassene kan bare gjøre det i en sesong, den første sesongen. De får kun delta i kata og/eller kumite rekruttklassen

Regler

Semikontaktkarate

Foto og film

NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no

Forbehold om avlysning

Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse med stevnet.

Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i ukene før stevnet for detaljerte timeplaner.

Kart