Karate Fullkontakt – Romerike Cup 2023 – LØRENSKOG

11. mars 2023 11-03-2023 11-03-2023 Europe/Oslo Karate Fullkontakt – Romerike Cup 2023 – LØRENSKOG Lørenskoghallen, Sykehusv. 13, 1470 Lørenskog Norges Kampsportforbund karate-fullkontakt-romerike-cup-2023-lorenskog
Lørenskoghallen, Sykehusv. 13, 1470 Lørenskog

Informasjon

Henvendelser

Stevneleder: Hogne Kirkeby, mobil: 918 59 221; e-mail: Hogne.kirkeby@gmail.com 
Sportdata-leder: Andi Moser, mobil: +43 699 11079895; e-mail: andi_moser1@gmx.at
Dommerleder: Bo Vidar Larsen, mobil: 938 56 869; e-mail: bo.vidar.larsen@gmail.com
Arrangør: Romerike Kyokushin Karateklubb, Hogne Kirkeby, mobil: 918 59 221; e-mail: Hogne.kirkeby@gmail.com 
NKF administrasjon: Robert Hamara, mobil: 922 33 143; e-mail: robert@kampsport.no

Følg også arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com


VELKOMMEN TIL ROMERIKE CUP I FULLKONTAKT KARATE!

                                    Stevnet arrangeres av Norges Kampsportforbund Karate-seksjonen i samarbeid med

Romerike Kyokushin Karate Klubb

 

Praktisk informasjon i sammendrag:

 • Det vil bli arrangert et regionalt stevne for barn fra 9 år parallelt med de innledende rundene i kata.
   
 • Barnestevne 9-10 år
  Barn mellom 9 og 10 år vil bli satt sammen i cupgrupper basert på alder og vekt. Vi legger vekt på god kommunikasjon med klubbene; send oss gjerne en e-post med tilleggsopplysninger om enkeltutøvere som enten har mye erfaring/er langt fremme for sin alder, eller dersom de har lite erfaring og trenger trygg matching.

  Det kåres ikke vinnere i det regionale barnestevnet, men vi vil legge opp til "cup" slik at alle barna får flere kamper. Kampene vil bli overvåket av erfarne dommere, som bidrar til å sikre trygge rammer og gode opplevelser. Vi håper alle klubber i nærområdet vil sende så mange barn som mulig, tidlig konkurranseerfaring bidrar til at barna blir inspirert og fortsetter og trene, -og det styrker rekrutteringen til klubben lengre frem.
   
 • Endringer i regelverket
  Bemerk at regelverket ble revidert 1. februar 2022, og at det ble gjort noen endringer i forhold til beskyttelsesutstyr/hansker og kamptid for klassene fullkontakt med begrensinger (senior). Det er også innført en egen veteranklasse i fullkontakt med begrensninger for utøvere +40 år. Det er viktig at coacher og utøvere setter seg inn i reglene i god tid før stevnet!

   
 • Veteranklasse - Fullkontakt med begrensninger
  Det er opprettet en egen veteranklasse (+40) der alle kampglade veteraner kan utfordre seg selv og andre likesinnede.

   
 • Viktig angående påmelding
  Husk å melde på lagleder/coach med navn, telefonnummer og e-post adresse
  Husk å melde på utøvere med korrekt vekt (sjekk oppført vekt i Sportdata). Dersom vi får inn mange utøvere med feil vekt på morgenen må hele trekningen gjøres på nytt, og dette vil kunne medføre forsinkelser.

Sted                         
Lørenskoghallen, Sykehusveien 13, 1474 Lørenskog 

Tid                      
Lørdag 11. mars 2023

Tentativt program (justeringer kan skje)    

 • 08:00                Hallen åpner
 • 08:30 – 09:30   Registrering og innveiing
 • 09:30 – 09:45   Lagledermøte; coacher bes også om å møte
 • 10:15 -  10:30   Dommermøte alle dommere og aspiranter
 • 10:30                Stevnestart
 • 10:30 – 12:00   Kata fra 13 år
 • 10:00 – 12:00   Barnestevne 9-13 år
 • 12:00                 Kumite fra 13 år
 • Tid kommer senere:  Kata finaler (*)
 • Tid kommer senere:  Kumite finaler (*)
 • Ca. 17:00          Stevneslutt (*)

(*) Tidsskjemaet avhenger av antall påmeldte og antall matter, og vil derfor bli oppdatert etter påmeldingsfristens utløp.

Kiosk i hallen         
Kiosken vil være åpen fra 09:00 til ca. 15:00.

Det vil være mulig å kjøpe frukt, mat og varm/kald drikke. Betaling kontant eller Vipps.

Klasser Kumite - Fullkontakt m/begrensninger

 • Kvinner +40 år: Lettvekt (-65), tungvekt (+65)
 • Menn +40 år: Lettvekt (-80), tungvekt (+80)
 • Kvinner +18 år: Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70
 • Menn +18 år: Lettvekt (-70), mellomvekt (-80), lett tungvekt (-90), tungvekt (+90)
 • Kvinner 15 -17 år: Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70)
 • Menn 15-17 år: Lettvekt (-65), mellomvekt (-75), tungvekt (+75)
 • Kvinner 13-14 år: Lettvekt (-50), mellomvekt (50-60), tungvekt (+60)
  Det skal være maks 10 kg vektdifferanse. Overstiges denne skal det lages ny vektklasse
 • Menn 13-14 år: Lettvekt (-55), mellomvekt (55-65), tungvekt (+65)
  Det skal være maks 10 kg vektdifferanse. Overstiges denne skal det lages ny vektklasse
 • Kvinner 11-12 år: Lettvekt (-45), tungvekt (+45)
  Det skal være maks 10 kg vektdifferanse. Overstiges denne, skal det lages ny vektklasse
 • Menn 11-12 år: Lettvekt (-45), tungvekt (+45)
  Det skal være maks 10 kg vektdifferanse. Overstiges denne, skal det lages ny vektklasse
 • Barn -10 år   Felles for jenter og gutter:
  Det skal være maks 10 kg vektdifferanse. Overstiges denne, skal det lages ny vektklasse

Regler
Norges Kampsportforbund godkjente regelverk for fullkontakt karate, kata og fullkontakt karate med begrensninger.
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/karate/fullkontakt/

Det er viktig at coacher og utøvere setter seg inn i reglene i god tid før stevnet!

Kumite regler
Bemerk at regelverket ble revidert 1. februar 2022, og at det ble gjort noen endringer i forhold til beskyttelsesutstyr/hansker og kamptid for klassene fullkontakt med begrensinger (senior).

Kata regler
Kata vil benytte flaggdømming med rekvalifisering. Dvs. trekningslistene blir tilsvarende som for kumite. 2 og 2 møter hverandre, går hver sin kata, og man må vinne for å gå videre.

Kata er valgfri i hver runde innenfor kategoriene nedenfor. En utøver i klassene yngre junior, junior og senior kan ikke gå samme kata i flere runder; en ny kata må gås hver gang.

Barneklassene kan gå valgfri kata og samme kata flere ganger.

KLASSE ALDER INNLEDENDE RUNDER SEMIFINALER og FINALER
    Senior            +18 år B, C, D A, B, C, D
    Junior 15-17 år B, C, D A, B, C, D
    Yngre junior 13-14 år C, D B, C, D
    Barn 11-12 år D C, D
    Barn -10 år D  D

 

GRUPPE POENG KATA
A 10 Seienchin, Kanku Dai, Seipai, Garyu, Sushiho
B 9 Kantsu, Tsuki No Kata, Saiha, Gekisai Dai, Gekisai Sho
C 8 Pinian Sono Ni, Pinian Sono San, Pinian Sono Yon, Pinian Sono Go
D 7 Taikyoku Sono Ichi, Taykyoku Sono Ni, Taykyoku Sono San, Pinian Sono Ichi


Deltagelse/alder
Aldersgrensedato for kumite: 11. mars 2023
Dvs. det er utøveren sin alder på stevnedagen som er avgjørende for hvilken klasse utøveren skal delta i.

For kata følger aldersgrensen kalenderåret. Man deltar i den klassen man fyller år i eller har fylt år i, i gjeldende kalenderår.

Administrativ info

Påmelding norske utøvere
Påmelding gjøres i terminlisten i Sportdata innen fredag 24. februar 2023 kl. 23:59.
https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/index.php?subsystem_select=prod_kampsport_karate_fullcontact

Erfaringsmessig oppstår det ofte noen tekniske utfordringer, så vi oppfordrer alle til å melde på så tidlig som mulig. Dersom dere opplever systemproblemer, så skal Robert Hamara (se kontaktinformasjon innledningsvis), kontaktes.

Bemerk at utøver må påmeldes med korrekt vekt!

Utøvere står ofte (alltid) registrert med vekt i Sportdata. Disse opplysningene kan være flere år gamle, og det er viktig at den som melder på, sjekker at utøver står registrert med korrekt vekt. Trekning vil bli gjennomført fredag kveld. Dette betyr at utøvere som veier seg inn lørdag morgen kan risikere å bli strøket dersom de er påmeldt i feil kategori og vi ikke finner plass til dem i en annen klasse. Uansett vil flytting av utøvere mellom ulike vektklasser medføre at trekning må gjøres på nytt, noe som kan forsinke stevnet.

Dommere
Påmelding gjøres i Sportdata. Påmeldingsfrist utsatt til fredag 3. mars 2023 kl. 23.59, 

Dommere uten nasjonal dommerlisens, må delta på dommerkurs fredag kveld.

Dommerkurs    

Det vil bli avholdt dommerkurs fredag 10. mars kl. 18.00 i Lørenskoghallen.

Påmelding gjøres på mail til: bo.vidar.larsen@gmail.com

Påmeldingsfrist: Fredag 24. februar 2023 kl 23.59

Pris: kr 400 pr deltager for hjørne og mattedommer aspiranter. Gratis for de med nasjonal lisens og som ikke skal opp til ny lisens. NKF vil sende faktura til klubbene.

Merk at det er egen påmelding for dommerkurset (mail) og egen påmelding for å være dommer på stevnet (Sportdata).

Ved spm. kontakt: Bo Vidar Larsen, Mobil: 93856869, e-post: bo.vidar.larsen@gmail.com

Startkontingent

Kata og Kumite:

•             400 kr per konkurransekategori for senior (+18)

•             350 kr per konkurransekategori for junior 13-18

•             250 kr per  konkurransekategori for barn under 13 år.

Påmelding er bindende. Romerike Kyokushin Karate Klubb vil sende faktura til klubbene.

Norske klubber med uoppgjort økonomisk mellomværende med NKF, vil ikke kunne melde på utøvere gjennom Sportdata frem til det økonomiske mellomværendet med NIF er oppgjort.

Registrering og innveiing             

Registrering og innveiing skjer ved sekretariatet i hallen lørdag 11. mars 2023 (se tidsskjema ovenfor)    

Gyldig legitimasjon for utøver skal forevises ved registrering og innveiing.

Trekning             

Trekning vil skje fredag kveld.

Endelig trekning, hensyntatt endringer/strykninger, vil skje lørdag morgen etter innveiing og registrering. Trekningslister vil bli delt ut på lagledermøtet lørdag morgen.

Diverse

NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet, med deltakere og funksjonærer, som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no.

For barn/ungdom under 15 år skal det innhentes tillatelse før man tar bilder. De over 15 år kan reservere seg ved å gi beskjed til arrangør/fotograf.

Forbehold om avlysning

Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med stevnet.

 

 

Kart