Informasjon

HENVENDELSER:
Arrangør: Fullkontakt Grenkomitè
Torbjørn Amundsen, torbjorn.amundsen@icloud.com, 975 95 357
Hoveddommer:
Bo Vidar Larsen, bo.vidar.larsen@gmail.com, 938 56 869
Teknisk support/påmelding/Sportdata
Robert Hamara, robert@kampsport.no; 922 33 143


INvitasjon finnes i Downloads

Kart