Generelt

Om studier og toppidrett

Det at studier vanskelig lar seg kombinere med toppidrett er en feiloppfatning, og Norges Kampsportforbund oppfordrer alle utøvere til å kombinere toppidrettssatsingen med tilrettelagte studier.

Det er viktig at man har en utdannelse å falle tilbake på når man er ferdig med toppidretten. Det er også lurt å gjøre noe annet ved siden av toppidretten.

Nesten alle landslagsutøvere kombinerer toppidrett med utdanning, og mange har fått bistand av Olympiatoppen og deres regionale kompetansesentrene til å tilpasse studiene. De fleste utøvere under kontrollert utvikling går på videregående skoler hvor man kan kombinere toppidrett med utdanning. Totalt går det over 40 kampsportutøvere på Wang toppidrett, og av disse kommer 40 prosent fra kampsportforbundet. I tillegg går en rekke utøvere på offentlige videregående skoler med idrettstilbud.

Alle seniorutøvere tilknyttet Norges Kampsportforbund med VM- og OL-medaljer har studert som toppidrettsutøvere. En ekstra fordel ved å kombinere toppidrettssatsing med studier er at man da også kan delta i Universiaden – OL for studenter.

Kampsportforbundet innså tidlig at det er viktig at man legger til rette for at ungdommer med ambisjoner kan kombinere toppidrett med utdanning. Allerede i 1997 inngikk Norges Kampsportforbund samarbeid med Wang Toppidrett. I tillegg til Wang finnes det en rekke andre private og offentlige skoler som tilbyd tilpassede opplegg.

Det er ikke bare Norges Kampsportforbund som oppfordrer til å studere ved siden av toppidretten. Idrettstinget 2011 understreket at toppidrettsutøvere skal ha et helhetlig trenings- og utdanningstilbud. Olympiatoppen legger derfor til rette for å gjøre dette mulig innenfor de kravene som høgskoler og universitet setter til studentene. Blant annet er det inngått samarbeidsavtaler med en rekke studiesteder. Olympiatoppen har en egen avdeling som arbeider med å legge til rette for utdanning og yrkespraksis for de utøverne som ønsker det. Avdelingen samarbeider med Norges Kampsportforbund. Landslagsutøvere og utøvere som tar del i utviklingsprogrammet kan få bistand og karriereveiledning.

Viktig med tilpasninger

Når man er ungdom og har ambisjoner må man begynne å planlegge hvordan man skal kombinere toppidrett og utdanning. I denne utviklingsfasen er det snakk om mange samlinger og konkurranser man må delta i, og det er derfor behov for at undervisningen tilpasses trenings- og konkurranseplanen til den enkelte.

Kontrollert utvikling

Formålet med kontrollert utvikling er å gjøre overgangen fra junior til senior lettere for utøvere med ambisjoner om å komme på landslaget. Utviklingsprogrammet til Norges Kampsportforbund er beregnet for utøvere som tar ansvar for egenutvikling. Utøvere under kontrollert utvikling skal ha ønske og mulighet til å trene og konkurrere på den måten som er nødvendig, og ha vilje til å gjøre de nødvendige prioriteringene.

Programmet for kontrollert utvikling er først og fremst beregnet for de olympiske idrettene og de offisielle idrettene. Det er viktig at de som er under kontrollert utvikling har en plan på hvordan de skal kunne kombinere toppidrett og utdanning. De som kommer med i utviklingsprogrammet vil få oppfølging av landslagstreneren og de regionale kompetansesentrene til Olympiatoppen. I regionen vil man få fysisk trening, samt opplæring innenfor idrettsrelevante temaer som kosthold, mental treningsplanlegging, og hvordan man kan kombinere toppidrett med utdanning.

Kvalitetskrav og definisjoner

Det idrettslige nivået til utøvere som søker seg til denne ordningen må tilfredsstille kvalitetskravene til toppidrettsstatus. For å få tilgang til de avtaler som kampsportforbundet og Olympiatoppen sitter på må man tilfredsstille kravene for å være morgendagens utøver eller være toppidrettsutøver. For kampsportforbundet betyr dette at man må enten være under kontrollert utvikling eller være på landslaget.

Definisjonen på Morgendagens utøvere er de som på varierende alders – prestasjonsnivå driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Toppidrett er definert som: Trenings og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkeltes idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

Utdanning og gode klubber i Norges Kampsportforbund

Hvis man har ambisjoner om å nå langt i sin idrett er det avgjørende å være tilknyttet et godt idrettslag med et miljø hvor man tar hensyn til det enkelte medlemmet og dets ambisjonsnivå. Morgendagens medlemmer forventer at de kommer til idrettslag som har trenere med trenerutdanning, og at de tillitsvalgte har nødvendig kompetanse innen ledelse og idrettsorganisering. De forventer også at idrettslaget har virksomhetsplan og en sportsligplan. Et viktig spørsmål er om idrettslaget har ambisjoner om å utvikle utøvere mot toppen, og at de har de nødvendige ressursene til dette. En juniorutøver med ambisjoner trenger å delta på en rekke samlinger og konkurranser i året. Har idrettslaget økonomi og ressurser til å organisere dette, og ikke minst tid og kapasitet til å følge opp utøvere med ambisjoner?

Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som ønsker å bli gode, får muligheter til det. Derfor er det svært viktig at idrettslaget har trenere med trenerutdanning og at de tillitsvalgte har nødvendig kompetanse innen ledelse og idrettsorganisering og at idrettslaget har virksomhetsplan og en sportsligplan.  Norges Kampsportforbund kan tilby klubbutvikling, trenerutdanning og lederutdanning.

Fremtiden

Norges Idrettsforbund ønsker at de som skal kombinere toppidrett og utdanning skal få bedre rammevilkår slik som konkurrentene har det i sine hjemland. NIF utarbeidet et forslag som ble fremmet på Stortinget vedrørende dette, men forslaget ble dessverre nedstemt. Selv om forslaget ble nedstemt fortsetter arbeidet for at toppidrettsutøvere skal få bedre rammevilkår. Forslaget gikk ut på at toppidrettsutøvere skal få bedre tilpasning, og at man kan studere mindre enn 50 prosent for å få utdanningsstøtte av Lånekassen. Man skal også kunne søke om utdanningsstøtte utover åtte år. Her finner du NIFs forslag til Stortinget.