Norges Kampsportforbund vil gjerne starte et prosjekt for å hjelpe våre medlemsklubber i arbeidet med å utvikle sine utøvere til høyt, internasjonalt seniornivå. Vi vet at dette krever mye tid, ressurser og tålmodighet – og at man dessverre mister mange utøvere på veien. Vi vil derfor gjerne hjelpe klubbene litt på vei, da på tvers av forskjellige idretter. Dette er bakgrunnen for opprettelsen av prosjektet «NextGen».

Prosjektet NextGen vil starte i det små, og hvis det vises seg at dette blir et vellykket tiltak, vil vi justere prosjektet etter behov, og øke tilbudet til flere. Enkelte klubber får tilbud om deltakelse i prosjektet allerede nå, på bakgrunn av at de har utviklet lovende og suksessfulle utøvere allerede.

Vi vil invitere trenere med i prosjektet først. Klubbene som inviteres inn i prosjektet oppfordres derfor til å melde på 1-2 trenere – da gjerne yngre trenere som er på vei opp, eventuelt én av de mest erfarne sammen med én av de nye, yngre trenerne i klubben.

NextGen planlegges inndelt i to moduler/deler:

Del 1 er idrettsgenerell, hvor man lærer litt om forskjellige viktige temaer innen toppidrett og talentutvikling. Dette er teoribasert, og vil arrangeres online i flere moduler. Vi vil gjerne starte den 10. september (torsdag, mellom kl. 18:00 og 21:00) med en kort intro, samt innføring og introduksjon til talentutvikling. Kommende datoer avtaler vi underveis. Denne første delen vil altså arrangeres på tvers av idrettene innen forbundet (taekwondo, karate og wushu).

Del 2 vil bestå av idrettsspesifikke kurs med eks. landslagstrener. Her vil man få kunnskap om hva landslagstrenere synes er viktig i arbeidet med å utvikle i unge lovende utøvere. Disse samlingene vil bestå av både teori og praksis, og vil også være rettet mot trenere.

Fra 2021 vil enkelte av de praktiske samlingene også inkludere utvalgte utøvere fra deres klubb. Her vil deltakende trenere i samarbeid med landslagstrener kjøre treninger med utøverne. Hvor mange utøvere som blir invitert, og hvor mange samlinger som vil inngå i prosjektet vil selvfølgelig avhenge av stevnekalender og tid som involverte klubber og utøvere har til disposisjon.

Påmeldingsfrist: 07. september

Kampsportforbundet ser per i dag ikke for oss et konkret sluttidspunkt, men heller at prosjektet kan videreutvikles underveis etter behov, mulighet og ressurser. Det kan selvfølgelig også være at noen trenere slutter i prosjektet og andre kommer inn.

Det eneste vi ber om er at trenere som meldes inn i prosjektet setter av tid til regelmessig deltakelse. Hele opplegget er selvfølgelig gratis. Påmelding til prosjektet gjøres via nedenstående skjema. Påmelding må gjøres innen 07. september.

Oops! We could not locate your form.