Overgang mellom klubber

Overgang

En utøver kan ikke representere mer enn én klubb i konkurranser.

Overgang skal finne sted ved innsending og godkjenning av elektronisk overgangsskjema. Hvis det oppstår problemer mellom tidligere og ny klubb i.f.m. dette, skal NKF ved seksjonsstyret avgjøre saken etter å ha innhentet rapport fra begge parter. Under evt. saksbehandling deltar vedkommende under NKFs navn på konkurranseaktivitetene, med unntak av lagkonkurranser hvor utøver kan representere ny klubb umiddelbart.

Barn til og med 12 år som melder overgang fra en klubb innen samme særidrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert.

Overgangsskjema

  • DD dot MM dot YYYY
  • Informasjon om klubben du melder overgang fra

  • Informasjon om klubben du melder overgang til

  • Bekreftelse på riktige opplysninger