Ju jitsu & BJJ

Formelle uttakskrav for å delta i offisielle JJIF-stevner som World Cup, EM, VM og multisportarrangement utarbeides av ju jitsu-seksjonen og sportsavdelingen i kampsportforbundet.

Generelle uttakskriterier

World Cup

For å være kvalifisert til deltakelse i JJIF World Cup legges ett av følgende kriterier til grunn:

 • Finalist i seneste NKF nasjonale mesterskap, med minimum en vunnet kamp.*
 • Deltatt i et åpent internasjonalt JJIF-godkjent stevne (open/Grand Prix) de siste 12 mnd med minimum én vunnet kamp.**

*dersom det kun er to utøvere i klassen må man ha vunnet finalen for å være kvalifisert.
**NKF kan som Norges representant i JJIF og JJEU kun forholde oss til resultater i deres stevner ved uttak til offisielle mesterskap.

EM & VM

For å være kvalifisert til deltakelse i JJEU EM & JJIF VM legges ett av følgende kriterier til grunn både på junior og seniornivå:

 • Medaljør i EM, VM, World Cup, World Games eller Grand Prix de siste 18 mnd.*
 • Deltatt i minst to åpne JJIF-godkjente stevner (opens og Grand Prix) de siste 12 mnd med minimum tre vunnede kamper.**

*dersom det kun er to utøvere i klassen må man ha vunnet finalen for å være kvalifisert.
**NKF
kan som Norges representant i JJIF kun forholde oss til resultater i deres stevner ved uttak til offisielle mesterskap.

En rekke nasjoner med JJIF-medlemskap arrangerer åpne stevner (opens og Grand Prix), som ligger ute i den offisielle JJIF-kalenderen, disse regnes for å være JJIF-godkjente stevner som kvalifiserer til EM og VM-deltakelse.

Påmelding

Er du kvalifisert og ønsker å delta? Send oss en e-post med navn, telefonnummer, fødselsdato, vektklasse og dokumentasjon på resultater (offisielle resultatlister e. l.), samt bevis på gjennomført Antidoping-kurs renutover.no til post@kampsport.no.

Kvalifiserte utøvere og deres coacher oppfordres til å vurdere muligheten og forsvarligheten ved deltakelse i mesterskapene, før søknad om påmelding sendes.

 • Utøver og klubb har ansvar for at utøver er klar for internasjonal deltakelse.
 • Påmelding og deltakelse forutsetter at utøver har SportID-profil i JJIF og imøtekommer de medisinske krav som settes av JJIF og arrangører. Sportsavdelingen i NKF vil gi informasjon om hvilke krav som stilles, og hvilken dokumentasjon som må vedlegges på henvendelse fra aktuelle utøvere/coacher.

Økonomi

NKF dekker påmeldingsavgiften til uttatte utøvere under World Cup.
Uttatte utøvere coacher (én coach per mesterskap) til EM, VM & World Games får hotell og deltakeravgift dekket, men står selv for flyreise og utgifter til medisinsk undersøkelse og ev. visum.

Prioriterte konkurranseklasser: World Games

Jiu-Jitsu (BJJ/newaza)

 • Senior damer -52 kg
 • Senior damer -57 kg
 • Senior damer -63 kg
 • Senior herrer -69 kg
 • Senior herrer -77 kg
 • Senior herrer -85 kg

Fighting (sports-ju jitsu)

 • Senior damer -52 kg
 • Senior damer -57 kg
 • Senior damer -63 kg
 • Senior herrer -62 kg
 • Senior herrer -69 kg
 • Senior herrer -77 kg

Duo & show (oppvisning)

 • Åpen klasse duo
 • Åpen klasse show