Regler og overgang

Her finner du regelverk for de forskjellige disiplinene i wushu, samt Norges Kampsportforbunds felles stevnereglement og overgangsskjema.

Stevnereglementet gjelder ved alle stevner, konkurranser og eventuelle treningsleire som arrangeres i regi eller med støtte fra Norges Kampsportforbund.

Overgang:

En utøver kan ikke representere mer enn én klubb i konkurranser.

Overgang mellom klubber skal foregå utenom konkurransesesongen. Overgang kan forøvrig finne sted utenom dette tidsrom én gang per sesong såfremt de involverte klubber ikke har innvendinger, samt at gyldig overgangsskjema innsendes forbundet.

Det er en karantenetid på 3 mnd. før utøver kan representere ny klubb. I denne tiden deltar utøveren under Norges Kampsportforbunds navn under konkurranse, med unntak av lagkonkurranser, hvor utøveren kan representere ny klubb umiddelbart.

Regler Wushu:

Wushu konkurransereglement sanshou og taolu v.mai 2012

Wushu konkurransereglement Push Hands (Taiji-Tuishou)

Overgangsskjema

  • Informasjon om klubben du melder overgang fra

  • Informasjon om klubben du melder overgang til

  • Bekreftelse på riktige opplysninger

Relaterte linker

NKFs Stevnereglement - Felles bestemmelser - april 2016
Forsikring
NIFs retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste