Dommer

Går du med en dommer i magen?

Dommeren har en krevende og utfordrende oppgave på hvert eneste stevne og i hver eneste rolle man er tilstilt i. Dommeren skal se til at konkurransen er rettferdig, at utøvernes sikkerhet er ivaretatt og fremfor alt: Legge til rette for Fair Play.

For å komme langt, kreves det betydelig egeninnsats og æresfølelse for det å være dommer. Det samme gjelder for dommere som for utøvere: Ingenting kommer gratis; hardt arbeid og mye trening ligger til grunn for suksess.

Om du ønsker å bli taekwondodommer kan du ta kontakt med leder av den aktuelle dommerkomitéen, eller finne kurset ditt i kurskalenderen.

Dommerkomité: