Coach

Seksjonsstyret har vedtatt følgende regler fra 1. september 2010, seksjonsvedtak 2010-75

Coach-lisens får man som resultat av et frittstående kurs tilknyttet trenerutdanningen. Alle coacher må ha en gyldig coach-lisens.

Krav til coacher for å få lisens:

  • Over 18 år, unntak kan gies av dommerkomiteen
  • Gjennomført opplæring/ha erfaring tilsvarende regelkurs innen konkurransereglementet
  • Coacher skal møte i klubbdrakt/treningsdrakt, min jakke eller genser som viser hvilken klubb en representerer.
  • Dongeribukse, dress ev skjorte med slips er ikke tillatt å bære som coach under stevner.

Reaksjoner på brudd:

Reaksjoner overfor coacher som ikke følger regler/retningslinjer og henvisninger fra seksjonsstyret, dommerkomiteen, arrangementskomite, dommerleder eller stevneledere er som følger:

  1. Bortvisning fra hallen fra stevneledelsen ifm stevner, ev også bot iht NIF’s lov §11-1 max 10% satsene. Fastsettes av stevneledelsen.
  2. Gjennom vedtak, miste coach-lisensen for kortere perioder, max 12 mnd, ev også bot iht NIF’s lov §11-1 max 50% av satsene. Fastsesses av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i felleskap etter stevnet.
  3. Gjennom seksjonsvedtak, miste coachlisensen lengre en 12 mnd eller for alltid, ev også bot iht NIF’s lov § 11-1 inn til 100% av satsene.
    Miste coachlisensen for alltid og saken sendes over til dommsutvalget for videre behandling iht NIF’s lov §11, straffebestemmelser.

Tillegg:

Dersom en coach gjenntatte ganger blir bortvist fra hallen innen 24 mnd, skal coachen etter 3 tilfelle automatisk miste coach-lisensen for 12 mnd. Dette uansett om det ilegges tilleggsbot pr gang eller ikke.

Saksbehandling:

Ordningen administreres av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i fellesskap.

Seksjonsstyret er ankeinnstans for vedtak fattet av dommerkomiteen og arrangementskomiteen.

Forbundsstyret er ankeinnstans der vedta er fattet direkte i seksjonsstyret.