Coach

Seksjonsstyret har vedtatt følgende regler fra 1. september 2010, seksjonsvedtak 2010-75

Coach-lisens får man som resultat av et frittstående kurs tilknyttet trenerutdanningen. Alle coacher må ha en gyldig coach-lisens.

Krav til coacher for å få lisens:

  • Over 18 år, unntak kan gies av dommerkomiteen
  • Gjennomført opplæring/ha erfaring tilsvarende regelkurs innen konkurransereglementet
  • Coacher skal møte i klubbdrakt/treningsdrakt, min jakke eller genser som viser hvilken klubb en representerer.
  • Dongeribukse, dress ev skjorte med slips er ikke tillatt å bære som coach under stevner.

Lisensbevis:

Gyldig lisensbevis får man på appen «Taekwondo Norge» som finnes i Google Play og iTunes Store. For å ta appen i bruk laster du den ned og oppretter en personlig bruker. Fyll inn profilen og last opp et profilbilde av deg selv. Vi gjør oppmerksom på at coacher må ha profilbilde for å ha gyldig coach-lisens. Appen vil fortløpende oppdatere brukere med coach-lisenser.

Reaksjoner på brudd:

Reaksjoner overfor coacher som ikke følger regler/retningslinjer og henvisninger fra seksjonsstyret, dommerkomiteen, arrangementskomite, dommerleder eller stevneledere er som følger:

  1. Bortvisning fra hallen fra stevneledelsen ifm stevner, ev også bot iht NIF’s lov §11-1 max 10% satsene. Fastsettes av stevneledelsen.
  2. Gjennom vedtak, miste coach-lisensen for kortere perioder, max 12 mnd, ev også bot iht NIF’s lov §11-1 max 50% av satsene. Fastsesses av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i felleskap etter stevnet.
  3. Gjennom seksjonsvedtak, miste coachlisensen lengre en 12 mnd eller for alltid, ev også bot iht NIF’s lov § 11-1 inn til 100% av satsene.
    Miste coachlisensen for alltid og saken sendes over til dommsutvalget for videre behandling iht NIF’s lov §11, straffebestemmelser.

Tillegg:

Dersom en coach gjenntatte ganger blir bortvist fra hallen innen 24 mnd, skal coachen etter 3 tilfelle automatisk miste coach-lisensen for 12 mnd. Dette uansett om det ilegges tilleggsbot pr gang eller ikke.

Saksbehandling:

Ordningen administreres av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i fellesskap.

Seksjonsstyret er ankeinnstans for vedtak fattet av dommerkomiteen og arrangementskomiteen.

Forbundsstyret er ankeinnstans der vedta er fattet direkte i seksjonsstyret.