Viktig informasjon om U21 EM i Taekwondo

Publisert 04.04.2016

Etter å ha konferert med både Utenriksdepartementet, Norges Idrettsforbund og PST, har vi kommet frem til at Norge ikke deltar i U21 EM i taekwondo i Grozny i Tsjetsjenia i juli.

Gjeldende reiseråd for Russland fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Tsjetsjenia. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der.