Toppidrettsmodell i Norges Kampsportforbund

Publisert 21.10.2015
Redigert 23.10.2015

Vi ønsker å gjøre det helt klart for alle som er usikre på forbundets modell for toppidrett for Taekwondo. Dette omhandler hvorvidt man skal ha en ha en modell med fokus på klubb, region eller en sentralisering og gjelder spesielt for taekwondo kamp.

Olympiatoppen og Kampsportforbundet er enige om at landslagsmodellen der alle bidrar til fellesskapet og gjør hverandre gode, er best for kampsport. På seniorsiden betyr det et sentralisert fulltidslag der de beste utøverne trener sammen daglig. Dette er spesielt viktig med tanke på at det er så få konkurranseutøvere i Norge. På talentutviklingsiden vil denne foregå regionalt i samarbeid med klubbene og de regionale kompetansesentrene til Olympiatoppen/NIF.

Dette betyr i praksis at forbundet og Olympiatoppen vil prioritere landslagsmodellen. Utøvere og trenere som står utenfor landslaget vil ikke få tilgang til ressurser eller økonomisk støtte, og de vil heller ikke bli tatt ut til konkurranser i regi av IOC. Når det gjelder uttak til offisielle internasjonale konkurranser i regi av Kampsportforbundet, vil utøvere som er tilknyttet landslaget bli prioritert. Det forhindrer imidlertid ikke at landslagstrener/sportssjef kan gjøre individuelle tilpasninger både når det gjelder uttak til konkurranser i regi av IOC og offisielle konkurranser, som tidligere beskrevet i «full-time system and strata development»-dokumentet.