Regler og overgang

Her finner du regelverk for Taekwon-Do ITF, samt kampsportforbundets felles stevnereglement og overgangsskjema.

Stevnereglementet gjelder ved alle stevner, konkurranser og eventuelle treningsleire som arrangeres i regi eller med støtte fra NKF.

Overgang:

En utøver kan ikke representere mer enn én klubb i konkurranser.

Overgang mellom klubber skal foregå utenom konkurransesesongen. Overgang kan forøvrig finne sted utenom dette tidsrom én gang per sesong såfremt de involverte klubber ikke har innvendinger mot dette samt at gyldig overgangsskjema innsendes forbundet.

Det er en karantenetid på 3 mnd. før utøver kan representere ny klubb. I denne tiden deltar utøveren under NKFs navn på konkurranseaktivitetene, med unntak av lagkonkurranser hvor han/henne kan representere ny klubb umiddelbart.

Regelverk Taekwon-Do ITF:

ITF Taekwon-Do konkurransereglement – februar 2017

Godkjent utstyr 2017

ITF Taekwon-Do tilleggsbestemmelser for yngre utøvere – august 2016

ITF Taekwon-Do dommerreglement – september 2015

Overgangsskjema

  • Informasjon om klubben du melder overgang fra

  • Informasjon om klubben du melder overgang til

  • Bekreftelse på riktige opplysninger

Relaterte linker

NKFs Stevnereglement - Felles bestemmelser - april 2016
Forsikring
NIFs retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste
Dommerreglement ITF September 2015
Regler ITF september 2015
TILLEGGSBESTEMMELSER FOR YNGRE UTOVERE ITF september 2015