Gradering

Vi tar her utgangspunkt i NTN-grupperingen, som representerer flest ITF-medlemmer innen Norges Kampsportforbund (ca. 90%).

Det å være eksaminator er et stort ansvar og det krever grundig kjennskap til pensum og kravene til hver beltegrad. For å kunne være eksaminator må man inneha minimum 4. Dan og være over 25 år. Dette betyr i praksis at man har trent Taekwon-Do i minimum 15 år.

Kvalifisert bedømming

Man må i tillegg være godkjent av ITF som internasjonal instruktør og ha gyldig eksamineringslisens. Som ledd i utdannelsen har man vært observatører på mange graderinger og fått god veiledning av høyere graderte eksaminatorer, slik at man er godt kjent med hva som er rett nivå til hver grad.

I tillegg til dette er man grundig satt inn i NTN’s eksamineringsinstruks som omhandler alle sider ved det å være eksaminator. På denne måten er alle elever sikret at de får en kvalifisert bedømming.

Beltegrader

I ITF benyttes beltefargene hvitt, gult, grønt, blått, rødt og sort. De fargede beltene (fra hvitt til og med rødt belte) er delt opp i flere mellomgrader (avhengig av alder). Sort belte er delt inn i Dan, begynner med 1. Dan og høyeste grad er 9. Dan. Alle gradene, både for voksne, junior og barn har eget pensum.

For fargede belter er det et eget system for barn, junior og voksne.

For voksne (over 16 år) er det tolv grader (gup), man starter med 10. gup hvitt belte og går gradene videre til en når opp til 1. gup-2 (rødt belte med tre sorte striper). Normal treningstid for voksne fra man starter på hvitt belte til man kan gå opp til sort belte 1. Dan er 5-6 år.

For barn (6 år – 13 år) er det et eget beltesystem som tar utgangspunkt i samme beltefarger, men flere delgrader på hvert belte. De må gjennom 20 graderinger før de kan gå opp til sort belte. Det hører med til sjeldenhetene at noen under seksten år går opp til sort belte.

Ungdom (13-16 år) følger graderingssystemet til voksne fram til grønt belte med blå stripe (5. gup). Etter dette følger de samme system som barn.

Både juniorer og barn bruker belter som har en 1 cm langsgående hvit stripe (gjelder alle beltefarger).

På gradene 1. Dan t.o.m. 3. Dan sort belte er det i tillegg 3 delgrader på hver Dan. Dette betyr at når man har gått opp til 1. Dan sort belte må man gjennomføre tre delgraderinger før man kan gå videre til 2. Dan osv.

Normalt graderes fargede belter tre ganger i året fram til blått belte (4. gup) og etter dette to ganger i året. På sort belte er det minimumstid mellom hver Dan-grad. Mellom 1. Dan og 2. Dan må man trene minimum to og et halvt år, mellom 2. og 3. Dan tre år, mellom 3. og 4. Dan fire år osv.

Relaterte linker

Beltegrader