Dommer

Nasjonal B lisens kan utstedes etter B-dommerkurs på ca. 20 timer.

Dommere som skal dømmenasjonale mesterskap (NM) plukkes ut av dommerkomitéen og godkjennes av seksjonen/administrasjonen.

Dommerkomitéen i iTF seksjonen:

thumbnail not available
Snorre Edvardsen

Leder

thumbnail not available
Geir Olav Hågensli

Medlem

thumbnail not available
Camilla Melhus Rolstad

Medlem

thumbnail not available
Sturle Halleraker

Medlem

thumbnail not available
Elen Røkke

Medlem