Dommer

Dommerlisens (Dommer 1) kan utstedes etter B-dommerkurs på ca. 20 timer.

Dommere som skal dømmenasjonale mesterskap (NM) plukkes ut av dommerkomitéen og godkjennes av seksjonen/administrasjonen.

Seksjonsstyret for dommerkomiteen fungerer som dommerkomite.