Muay Thai

Styrene i søkerorganisasjonenen for MMA og muay thai er per april 2019 administrativt oppnevnt som interimskomitéer for sine idretter.

Leder: Chris Nilsen (epost: chrni2@hotmail.com/ Tlf: 993 18 255)

Nestleder: Ken-Erik Hansen (epost: kenerik@hotmail.com/ Tlf: 935 63 600)

Kasserer: Tommy Gursel (epost: tommygursel@hotmail.com/ Tlf: 466 20 622)

Komitémedlemmer: