Introduksjon

Norges idrettsforbunds lov fungerer slik at de gjelder for alle underliggende organisasjonsledd. Det gjelder alle særforbund og klubber. NIFs lov finnes i oppdatert versjon på lovdata.no.

Norges idrettsforbund utgir også en rekke bestemmelser, forskrifter og retningslinjer. Bestemmelser og forskrifter som du finner under «idrettens lover og bestemmelser skal overholdes og overtråkk kan straffes etter idrettens lov kapittel 11. Overtredelse av Idrettens retningslinjer kan derimot ikke straffes på samme måte, men ved gjentakende brud vil straff kunne forekomme.