Bli kjent med Franzefoss!

Franzefoss er hovedsponsor for Norges Kampsportforbund og satsningen “Sammen mot Tokyo 2020”. De støtter også idrett, kultur og teknologi, og deler to ganger årlig ut Franzefoss-stipendet og Franzefoss-fondet.

Som en ledende aktør innen gjenvinningstjenester og leverandør av pukk og grus i Norge, ønsker Franzefoss å være med på å utgjøre en forskjell. Lokale idrettslag, ildsjeler, ideelle organisasjoner, kulturaktiviteter og prosjekter kan søke om midler fra Franzefoss-fondet, mens unge idrettsutøvere, musikere og talenter innen kultur, teknologi og vitenskap kan søke om Franzefoss-stipendet.

Franzefoss-stipendet er spesielt innrettet mot unge talenter og utøvere som utmerker seg på områder som vanligvis får liten oppmerksomhet, og som fortjener ekstra støtte og motivasjon. Stipendsummen er kr 10.000,- og Franzefoss deler ut inntil 20 stipender i løpet av året. Franzefoss-fondet har en årlig ramme på kr 400.000 og deles ut en gang per halvår. Det er satt en beløpsgrense på kr 20.000 per søknad.

Vinnerne offentliggjøres på Franzefoss’ nettside og sosiale mediekanaler, og må regne med en viss medieoppmerksomhet.

Søknadsskjema Franzefoss-stipendet

Søknadsskjema Franzefoss-fondet