Redaksjon

Om publisering på kampsport.no

På nettsidene til Norges Kampsportforbund tilstrebes det å publisere artikler og saker som er relevante for størstedelen av forbundets klubber og enkeltmedlemmer.

Det er dessverre ikke mulig for oss å publisere alle interessante saker fra våre organisasjonsenheter og samarbeidspartnere, men du er alltid velkommen til å sende en henvendelse til info@kampsport.no. Forbundet har også kanaler på sosiale medier som kan være aktuelle med tanke på publisering av innsendte saker.

Følgende regler gjelder for publisering på kampsport.no

  1. Norges Kampsportforbund publiserer ikke saker på vegne av klubber og stilarter, men ut fra egne redaksjonelle vurderinger
  2. Redaksjonen for kampsport.no vurderer relevansen og kvaliteten på innkommende saker og har fullmakt til å avstå fra publisering.
  3. Norges Kampsportforbund (om)skriver og bestiller egne redaksjonelle saker.
  4. Innhold og tekst publisert på kampsport.no må være i tråd med forbundets verdier og interne retningslinjer.
  5. Rettighetshavere skal krediteres for bilder og tekst publisert på kampsport.no

Tillegg

Norges Kampsportforbund etterstreber å følge reglene for universell utforming på nett. Dette innebærer bl.a. at informasjonen skal være tilgjengelig i nettsiden og ikke kun vedlegges som pfd-filer e.l.

Pressens Vær varsom plakat og våre egne etiske retningslinjer skal være retningsgivende innen Kampsportforbundet, for all informasjon og meningsutveksling i det offentlige rom, som f.eks. sosiale medier.