Om Kyudo

Historikk

Kyudo («bue-vei») er tradisjonell japansk bueskyting, en kampkunst som har sine røtter både i krigersk skyting på slagmarken og i japansk seremoniell bueskyting. Den japanske bueskytterkunsten skiller seg fra vestlig bueskyting på flere måter. Den har en spesiell øvelsesmetodikk hvor det brukes en over to meter lang asymmetrisk bue uten stabilisatorer eller sikte. Utøverne er kledd i en enhetlig, tradisjonell drakt, og de langsomme, seremonielt pregede bevegelsesformene har sin egen estetikk.

Krevende bueskyting

Tross det noe eksotiske preget er kyudo reell og krevende bueskyting: Oppgaven består i å treffe en målskive på 36 cm diameter på 28 meters avstand. Utover det legges det stor vekt på at treffene må være et resultat av korrekt gjennomført skyteteknikk og form.

Kyudo er organisert i Norges Kampsportforbund, fleridrettsseksjonen. I tillegg finnes den tekniske grupperingen Norges Kyudo Forbund.