Coachutvikling

Coachlisens for taekwondo-WT

Coachlisens får man som resultat av et frittstående kurs tilknyttet trenerutdanningen. Alle coacher må ha en gyldig coachlisens ved deltakelse på stevner.

Krav til coacher for å få lisens:

  • Over 18 år, unntak kan gis av dommerkomiteen
  • Gjennomført opplæring/ha erfaring tilsvarende regelkurs innen konkurransereglementet
  • Coacher skal møte i klubbdrakt/treningsdrakt, jakke eller genser som viser hvilken klubb en representerer.
  • Dongeribukse, dress, skjorte med slips er ikke tillatt å bære som coach under stevner.

Lisensbevis

Gyldig lisensbevis får man på appen «Taekwondo Norge» som finnes i Google Play og App Store. For å ta appen i bruk laster du den ned og oppretter en personlig bruker. Fyll inn profilen og last opp et profilbilde av deg selv. Vi gjør oppmerksom på at coacher må ha profilbilde for å ha gyldig coachlisens. Appen vil fortløpende oppdatere brukere med coachlisenser.

Reaksjoner på brudd

Tildeling/fornying eller inndragning av lisenser inngår ikke som del av medlemsrettigheter og regnes følgelig ikke som sanksjon eller straff etter NIFs lov. Seksjonsstyret står derfor fritt til å avgjøre hvem som får inneha coach- og/eller dommerlisens og kan delegere myndighet til dette til f.eks. dommerkomiteen.

Reaksjoner overfor coacher som ikke følger regler/retningslinjer og henvisninger fra seksjonsstyret eller bemyndiget komité eller funksjonær kan være umiddelbar inndragning av lisens for kortere eller lengre periode, samt bortvisning fra konkurranseområdet.

Dersom vedkommende gjør brudd på ovennevnte vilkår og i tillegg bryter andre regler/retningslinjer kan vedkommende også anmeldes til sanksjonsutvalget eller NIFs domsutvalg.