Coachutvikling

Coachlisens for Taekwondo WT

Seksjonsstyret har vedtatt følgende regler fra 1. september 2010, seksjonsvedtak 2010-75

Coach-lisens får man som resultat av et frittstående kurs tilknyttet trenerutdanningen. Alle coacher må ha en gyldig coachlisens ved deltakelse på stevner.

Krav til coacher for å få lisens:

  • Over 18 år, unntak kan gis av dommerkomiteen
  • Gjennomført opplæring/ha erfaring tilsvarende regelkurs innen konkurransereglementet
  • Coacher skal møte i klubbdrakt/treningsdrakt, jakke eller genser som viser hvilken klubb en representerer.
  • Dongeribukse, dress, skjorte med slips er ikke tillatt å bære som coach under stevner.

Lisensbevis:

Gyldig lisensbevis får man på appen “Taekwondo Norge” som finnes i Google Play og App Store. For å ta appen i bruk laster du den ned og oppretter en personlig bruker. Fyll inn profilen og last opp et profilbilde av deg selv. Vi gjør oppmerksom på at coacher må ha profilbilde for å ha gyldig coachlisens. Appen vil fortløpende oppdatere brukere med coachlisenser.

Reaksjoner på brudd:

Reaksjoner overfor coacher som ikke følger regler/retningslinjer og henvisninger fra seksjonsstyret, dommerkomiteen, arrangementskomite, dommerleder eller stevneledere er som følger:

  1. Bortvisning fra hallen fra stevneledelsen ifm stevner, eventuelt også bot iht NIF’s lov §11-1 max 10% satsene. Fastsettes av stevneledelsen.
  2. Gjennom vedtak miste coachlisensen for kortere perioder, max 12 måneder, eventuelt også bot iht NIF’s lov §11-1 max 50% av satsene. Fastsesses av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i felleskap etter stevnet.
  3. Gjennom seksjonsvedtak miste coachlisensen lengre enn 12 måneder eller for alltid, eventuelt også bot iht NIF’s lov § 11-1 inn til 100% av satsene.
  4. Miste coachlisensen for alltid og saken sendes over til domsutvalget for videre behandling iht NIF’s lov §11, straffebestemmelser.

Tillegg:

Dersom en coach gjenntatte ganger blir bortvist fra hallen i løpet av 24 måneder, skal vedkommende etter tre tilfeller automatisk miste coachlisensen i 12 måneder. Dette uansett om det ilegges tilleggsbot ved hver bortvisning eller ikke.

Saksbehandling:

Ordningen administreres av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i fellesskap.

Seksjonsstyret er ankeinnstans for vedtak fattet av dommerkomiteen og arrangementskomiteen.

Forbundsstyret er ankeinnstans der vedtak er fattet direkte i seksjonsstyret.