Trenerløypa

Trenerutdanningen til kampsportforbundet legger seg bak NIF sin trenerløype med grunnopplæring på e-læring, kurshelger og praksis hjemme i klubben. Under finner du en oppsummering av hva kursene inneholder og hvordan de er bygget opp. For detaljert informasjon ligger også utdanningsbrosjyren vår i bunn av siden.

Trener 1

Trenerutdanning på nivå 1 har primært trenere som arbeider med barn, ungdom eller nybegynnergrupper som målgruppe. Trener 1 kurset har innlærings- og deltakerfokus. Kurset består av to deler (over 2 helger) samt noen e-læringsmoduler som skal gjennomføres mellom del 1 og 2 og en praksisdel etter del 2. Ved å gjennomføre og få godkjent de ulike delene samt praksistimene, vil man få autorisasjon som trener 1. De e-læringsmoduler legger stor vekt på idrettens organisering, barneidrettsbestemmelser og trening av funksjonshemmede.

Mål for trener 1

Gjennom Trener 1-kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg følgende kompetansemål (idrettsfaglig, pedagogisk og organisatorisk), og være i stand til å anvende dem i praksis.

Trener 2

Trener 2 skal gi kursdeltakerne kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom, junior og seniorutøvere. Det blir tatt utgangspunkt i temaene fra Trener 1. Denne inngangsvinkelen bygger videre på forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for klubbens utøvere på ulike nivåer. Utdanningen belyser trenerens viktighet i en utviklingsprosess der utøverne skal utvikle sine ferdigheter så vel fysisk, psykisk og sosialt. Trenerne får blant annet innblikk i hvordan trening bør planlegges for å få ønsket effekt.

Trener 2 er per i dag under evaluering.

Trener 3

Trener 3 er under utvikling, sluttproduktet blir på 90 timers utdanning med fokus på trening av yngre toppidrettsutøvere og talentutvikling.

Etterutdanning/frittstående kurs

Coachkurs

Alle taekwondo WTF trenere som skal være trener / coach ved stevner i Norge skal ha gjennomgått coachkurset og coachlisens som må fornyes vært 2. år.

Kursets varighet er 2 timer og ledes av veiledere fra NKF / taekwondo WTF seksjonen. Kurset annonseres på kampsport.no, kurskalenderen. Egenandel 250 kr for ny lisens og 100 kr for fornyelse av lisens.

Selvforsvarskurs

Kursets varighet er 20 timer, men kan tilpasses i lengde og til målgruppe etter ønskemål dersom det bestilles til klubben eller liknende utenfor ordinær trenerutdanning. Kurset skaper grunnleggende forståelse av nødvergerett og preventivt selvforsvar, samt øker kompetansen innen selvforsvarsaspektet.

Instruktørkurs bevegelses/synshemmede

Kursene har varighet på 4 timer eller kan slås sammen til ett kurs på 8 timer om ønskelig. Målet for kursene er å skape forståelse for hva det innebærer å formidle kampsport til personer med nedsatt funksjonsevne, og hvilke hjelpemidler man kan benytte seg av både faglig og økonomisk.

Relaterte linker

Komplett utdanningstilbud
Kurskalender