Taekwon-Do ITF

Tilskuddsordninger for Taekwon-Do ITF

NKF Taekwon-Do ITF seksjonen:

Gir tilskudd til godkjente regionale barne- og ungdomsstevner utifra nedenstående prosedyre:

  • Arrangørklubben må bruke NKF sin stevnemal ved utsendelse av stevneinnbydelsen. Denne må først kontrolleres av forbundet ved ITF seksjonen.
  • Ansvarlig instruktør må fylle ut ITF sin aktivitetsdatabase.
  • Regneark «Stevnetilskudd» må fylles ut. Filen finnes nederst på siden.
  • Klubben lager en faktura med tekst «Regional aktivitetsstøtte barn og ungdom» med beløpet. Med fakturaadresse som står på stevnetilskuddsarket.

Faktura og regnearket sendes seksjonsleder.

Kun når ovennevnte punkter er oppfylt blir søknaden godkjent. Det kan kun søkes på stevner som står på NKF sin terminliste. Klubbene må søke på midler innen budsjettårets utløp. Ta kontakt med seksjonsleder om noe er uklart.

Les mer om de generelle støtteordningene på felles ordninger.

Relaterte linker

Stevnetilskudd