ITF – Taekwondo

Tilskuddsordninger for Taekwon-Do ITF

Taekwon-Do ITF – tilskuddsordninger

Tawkwon-Do ITF-seksjonen gir tilskudd til godkjente regionale barne- og ungdomsstevner utifra nedenstående prosedyre:

  • Arrangørklubben må bruke Norges Kampsportforbunds stevnemal ved utsendelse av stevneinnbydelsen. Denne må først kontrolleres av forbundet ved ITF-seksjonen.
  • Ansvarlig instruktør må fylle ut ITFs aktivitetsdatabase.
  • Regnearket «Stevnetilskudd» må fylles ut. Filen finner du nederst på siden.
  • Klubben lager en faktura med tekst «Regional aktivitetsstøtte barn og ungdom» med beløpet. Fakturaen skal inkludere fakturaadressen som oppføres på stevnetilskuddsarket.

Faktura og regnearket sendes seksjonsleder.

Kun når ovennevnte punkter er oppfylt blir søknaden godkjent. Det kan kun søkes på stevner som står på Norges Kampsportforbunds terminliste. Klubbene må søke på midler innen budsjettårets utløp. Ta kontakt med seksjonsleder om noe er uklart.

Les mer om de generelle støtteordningene på felles ordninger.

Relaterte linker

Stevnetilskudd