Tildeling av klubbstøtte 2016

Publisert 01.11.2016
Redigert 25.11.2016

Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd.

Fleridrettseksjonens tildeling:

Klubb Tiltakstype Arrangement  Tildelt støtte  Saksnummer
Capoeira
Afrobrasiliansk Kultur og Capoeiraklubb Treningssamling Graderingssamling sommer 2016 10 000 FIS0001
Stavanger Capoeira klubb Treningssamling Workshop og gradering med besøk fra andre klubber 10 000 FIS0002
Grupo União na Capoeira Trondheim Rekruttering Dagens dans dag Fredly  folkehøyskole  3 000 FIS0003
Grupo União na Capoeira Trondheim Rekruttering Mosiac-festivalen 2016  3 000 FIS0004
Grupo União na Capoeira Trondheim Treningssamling GUC sommerfestival2016  7 000 FIS0005
OSI Capoeira Treningssamling Åpen nasjonal treningssamling  10 000 FIS0006
Sentrum Capoeira Treningssamling Graderingssermoni 8.10.2016  10 000 FIS0012
Sum Capoeira  53 000
Kendo
OSI Kendo Rekruttering Plakatoppsetting  500 FIS0007
OSI Kendo Rekruttering Oppvisning foreningsdagen på HIOA  3 000 FIS0008
OSI Kendo Rekruttering Oppvisning på Hanami-dagen  3 000 FIS0009
Sum kendo   6 500
Wushu
Oslo I Liq Chuan Klubb – wushu Treningssamling Workshop 16.-17.4.2017  20 000 FIS0010
Sum wushu  20 000
Aikido
Romerike Aikido Treningssamling Internasjonal treningssamling  2 500 FIS0011
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Yoko Okamoto Sensei seminar  7 000 FIS0013
Stavanger JuShinKan Aikido Sosialt 2 stk. kosekvelder for juniorer-vår 2017  6 000 FIS0014
Stavanger JuShinKan Aikido Sosialt 2 stk. kosekvelder for juniorer-høst 2016  6 000 FIS0015
Stavanger JuShinKan Aikido Rekruttering 1 uke med åpen dojo-vinter 2017  5 000 FIS0016
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling 4 dagers seminar med Marc Backraty 25.-28.8.2016  3 000 FIS0017
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling 4 dagers seminar med Marc Backraty 24.-27.8.2017  5 000 FIS0018
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Seminar med Yamashima Sensei  8.-10.8.2016  5 000 FIS0019
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Seminar med Roberto Martucci Sensei 25.-17.4.2016  5 000 FIS0020
Stavanger JuShinKan Aikido Rekruttering Åpen dojo (høst 2016)  5 000 FIS0025
Sunyata Aikido Dojo Heggedal Treningssamling Årlig svartbeltegradering  1 000 FIS0021
Sunyata Aikido Dojo Heggedal Treningssamling Ukes ferieakt. For barn og unge 2016  3 000 FIS0022
Trondheim Aikidoklubb Rekruttering Rekr.annonse facebook  3 500 FIS0023
Trondheim Aikidoklubb Kompetanseheving Innleide instruktører barneparti  1 500 FIS0024
Sum aikido   58 500
Oppsummering per idrett
Capoiera  53 000
Kendo  6 500
Wushu  20 000
Aikido  58 500
Sum tildelt       138 000

Karateseksjonens tildeling:

Klubb Tiltakstype Arrangement Tildelt støtte Saksnummer
Bergen Karate Kampsportklubb Sosialt 30 års jubileum 2016 18 500 KAS0001
Bærum Shotokan Karateklubb Treningssamling Gasshuko leir januar 2017 m/ eksterne instr. 12 000 KAS0002
Lura Karateklubb Treningssamling Trening/graderingssamling juni 2016 10 300 KAS0003
Lura Karateklubb Kompetanseheving HLR kurs med hjertestarter 5 720 KAS0004
Lura karateklubb Treningssamling konkurranse Bergen med 18 ungdommer 18 500 KAS0005
Oslo Kampsportklubb Rekruttering Plakter, flyers og skilt ifbm bytte av lokale 5 000 KAS0006
Oslo Kampsportklubb Kompetansehveing Trenerutdanning nye trenere 6 000 KAS0007
Oslo Kampsportklbub Etikk Selvforsvarskurs i samarbeid med ungdomsklubb 8 000 KAS0008
Stange Karateklubb Kompetanseheving Instruktørkurs i Sandefjord i nov. 2016 13 000 KAS0010
Stange Karateklubb Treningssamling Samling juni 2017 ved innleide instruktører 5 450 KAS0011
Tromsø Karateklubb Samling Sommerleir juni 2016 3 784 KAS0012
Tromsø Karateklubb Konkurranse Dommere/utøvere nordnorsk i Vadsø 35 000 KAS0013
Vikingene Karateklubb Kompetanseheving Øke dommerkompetansen 15 000 KAS0014
Vikingene Karateklubb Treningssamling Arrangere klubbmesterskap 5 000 KAS0015
Vikingene Karateklubb Konkurranse støtte utstyr og støtte utøvere delta på stevner 15 000 KAS0016
Vikingenen Karateklubb Rekruttering markedsføre nybegynnerkurs på kino 7 000 KAS0017
Sum 183 254

Jujutsuseksjonens tildeling:

Klubb Tiltakstype Arrangement Tildelt støtte Saksnummer
Oslo Kampsportklubb Kompetansehveing Lederkurs for styremedlem 2 000 JUS0001
Oslo Kampsportklbub Treningssamling Tre samlinger med ekstern instruktør 18 000 JUS0002