Stevneavvikling

Hvordan skape et vellykket kampsportsstevne? Norges Kampsportforbund er opptatt av at det skal være gøy med å delta på stevner i regi av forbundet. Når klubben har bestemt seg for å arrangere et stevne er det mange saker arrangøren må ta stilling til. Det er viktig å skape gode rammer rund hvert kampsportarrangement, både for å trekke publikum og media, men også for å skape gode opplevelser for deltagere og alle involverte for øvrig. Her vil vi forsøke å gi klubben svar på alle de spørsmål som vil oppstå under planleggingen og gjennomføringen av stevnet.

STEVNEKURS

NKF tilbyr klubbene stevnekurs innenfor våre konkurranse idretter. Kurset tar 4-6 timer og tar opp ting som er viktig ved gjennomføring av et stevne/arrangement. Målsetningen er at klubben skal bli bedre rustet og motivert for gjennomføringen av stevner. Gratis, NKF tar kostnaden.

Stevneguide
Stevneavtale mal
Stevnerapport mal

 

KARATE

Arrangementsstøtte / tilskudd

TAEKWONDO WTF

Søknadsskjema stevner og arrangement 
Sjekkliste for stevnearrangør
Stevnekontrakt for stevnearrangør
Stevnerapport og ansvarsfordeling

JUJUTSU

Oppgaveliste og budsjett arrangement