Stevneavvikling

Hvordan skape et vellykket stevne?

Norges Kampsportforbund er opptatt av at det skal være gøy å delta på stevner i regi av forbundet. Når klubben har bestemt seg for å arrangere et stevne er det mye arrangøren må ta stilling til. Det er viktig å skape gode rammer rundt hvert arrangement, både for å trekke publikum og media, men også for å skape gode opplevelser for deltagere og andre involverte. Her vil vi forsøke å gi klubben svar på alle de spørsmål som vil oppstå under planleggingen og gjennomføringen av et stevne.

Stevnekurs

Norges Kampsportforbund tilbyr klubbene stevnekurs innenfor våre konkurranseidretter. Kurset tar 4-6 timer og tar opp ting som er viktig ved gjennomføring av et stevne/arrangement. Målsetningen er at klubben skal bli bedre rustet og motivert for gjennomføringen av stevner. Kurset er gratis og dekkes av Norges Kampsportforbund.

Stevneguide
Stevneavtale mal
Stevnerapport mal

Karate

Arrangementsstøtte / tilskudd

Taekwondo WTF

Søknadsskjema stevner og arrangement 
Sjekkliste for stevnearrangør
Stevnekontrakt for stevnearrangør
Stevnerapport og ansvarsfordeling

Jujutsu

Oppgaveliste og budsjettarrangement