Regler og overgang

Her finner du regelverk for kendo, samt kampsportforbundets felles stevnereglement og overgangsskjema.

Stevnereglementet gjelder ved alle stevner, konkurranser og eventuelle treningsleire som arrangeres i regi eller med støtte fra NKF.

Overgang:

En utøver kan ikke representere mer enn én klubb i konkurranser.

Overgang mellom klubber skal foregå utenom konkurransesesongen. Overgang kan forøvrig finne sted utenom dette tidsrom én gang per sesong såfremt de involverte klubber ikke har innvendinger mot dette samt at gyldig overgangsskjema innsendes forbundet.

Det er en karantenetid på 3 mnd. før utøver kan representere ny klubb. I denne tiden deltar utøveren under NKFs navn på konkurranseaktivitetene, med unntak av lagkonkurranser hvor han/henne kan representere ny klubb umiddelbart.

Regelverk kendo:

Kendo konkurransereglement shiai og shinpan v. august 2010

Overgangsskjema

  • Informasjon om klubben du melder overgang fra

  • Informasjon om klubben du melder overgang til

  • Bekreftelse på riktige opplysninger

Relaterte linker

NKFs Stevnereglement - Felles bestemmelser - april 2016
Forsikring
NIFs retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste