Generell informasjon

Definisjonen på toppidrett

Noen tror at tilrettelegging av konkurranseidrett på nasjonalt og regionalt plan er toppidrett, men dette er ikke tilfellet.

Olympiatoppens definisjon av toppidrett for voksne

«Prestasjoner og forberedelsesarbeid på nivå med de beste i verden i sin idrett, som fører til, eller gjennom en langsiktig progresjonsplan kan føre til, internasjonalt toppnivå.»

Toppidrettsutøver

En toppidrettsutøver er utøvere med 4-6 årlige utviklingsplaner med medaljer i OL og VM som målsetting og som har idretten som sitt førstevalg. Dette er utøvere som ligger på et treningsnivå på linje med de beste i verden. Treningsfremgangen kontrolleres regelmessig gjennom testing og treningsplaner og justeres hvis ønsket treningsmål ikke er oppnådd.

Uttak til landslag

Siden det er et klart skille mellom konkurranseidrett og toppidrett er det å vinne NM ikke et uttakskrav for å komme på landslaget. Skal man delta i offisielle internasjonale konkurranser må man kvalifisere seg på internasjonale konkurranser. For å komme på landslaget kreves det et forpliktende samarbeid, systematisk trening, tett oppfølging og ikke minst mye trening hver uke og at man prioriterer idretten sin som nummer en. Når vi snakker om trening på toppnivå snakker vi om ca. 20 timer med trening i uken.

Treningsdagbok

Det overordnede målet med dagboken er å gi trenere og utøvere et verktøy som gjør dem bedre i stand til å foreta en systematisk planlegging, dokumentering og evaluering av treningsprosessen.

Dette vil kunne føre til:

 • En felles terminologi innad og på tvers av idrettene
 • Et høyere kompetansenivå hos sentrale trenere (videreutdanning av trenere). På den måten legges forholdene til rette for talentutvikling (riktig trening på riktig tidspunkt i en langsiktig oppbygging).
 • At kunnskapen om treningsprosessen blir mer systemavhengig og mindre personavhengig. Et problem innen idretten har vært mangel på overlevering av kunnskap. Treningsdagboken skal tilrettelegge for at kunnskapen om treningsprosessen blir værende i organisasjonen selv om trenere og utøvere gir seg.

Landslagene bruker treningsdagbok

Utviklingstrapp – Grunnlaget for riktig trening

En utviklingstrapp er et redskap som beskriver et hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp fra første treningsår til toppidrettsnivå.

Hvorfor benytte utviklingstrapp for unge utøvere?

 • Utviklingstrappene skal sikre at unge utøvere får utfordringer og kunnskap som trinn for trinn fører til utvikling av toppidrettslig prestasjonsnivå
 • Trening i samsvar med prinsipper og metoder i særidrettens utviklingstrapp øker mulighetene for at flere unge utøvere får oppleve en idrettshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring

Hvordan skal en utviklingstrapp utformes?

 1. Utviklingstrapper har tverridrettslig gyldighet, men innholdet i utviklingstrappene må være spesifikt for den enkelte idrett
 2. Innholdet i utviklingstrappene må bygge på nøyaktig kunnskap om og analyser av hva som kreves for å nå internasjonalt toppnivå innen den enkelte idrett
 3. Utviklingstrappene må beskrive helheten i treningsprosessen på de ulike etapper en langsiktig prestasjonsutvikling og sikre at de unge i sin idrett møter miljøer som søker å utvikle hele utøveren

Kampsportforbundet har laget spesifikke utviklingstrapper.

Kampsportforbundets holdninger til vektregulering

Siden de fleste kampsportkonkurranser er inndelt i vektklasser er det viktig at Kampsportforbundet har en holdning til vektregulering.
 • Kampsportforbundet fraråder på det sterkeste vektreduksjon i prestasjonsøyemed for de under 18 år.
 • Det anbefales at utøveren går i den vektklassen som er nærmest sin ”naturlige” vekt. Ved vurdering av konkurransevekt skal helse ha førsteprioritet. I neste omgang kommer vurderingen om utøveren kan få prestasjonsmessige fordeler ved å endre kroppssammensetning (gå opp eller ned en vektklasse).
 • Utøvere som ønsker vektendring bør gjøre dette utenfor konkurransesesongen. Det bør være en helhetsvurdering av sakkyndig personell før en utøver gjennomfører en vektreduksjon.
 • I konkurransesesongen bør vektreduksjonen ikke være mer enn 2-3% av kroppsvekten samt at utøveren bør ligge maksimalt 3% over konkurransevekten.

Relaterte linker

Kampsportforbundets verdier og filosofi
Olympiatoppens informasjon om toppidrett og fritak fra verneplikt
Idrettens sider for alle retningslinjer i norsk idrett
Om vektregulering i vektklasseidretter i Norge