Samordnet rapportering til NIF: Husk fristen 30. april

Publisert 29.04.2022

Alle idrettslag må ha levert inn sine medlemstall fra 31. desember 2021, innen 30. april i Samordnet rapportering.
Idrettsforbundet henter inn medlemstall fra foregående år gjennom samordnet rapportering. Søknad om momskompensasjon for varer og tjenester, er som tidligere år, en del av samordnet søknad og rapportering.
Gjennomfør samordnet rapportering innen 30. april her.

 

Idrettslagene plikter å rapportere følgende nøkkelopplysninger om idrettslagets drift

 1. Antall betalende medlemmer
 2. Antall aktive medlemmer
 3. Total omsetning
 4. Oppdatere styreverv (etter at årsmøtet er gjennomført)
 5. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
 6. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
 7. Registrering av barneidrettsansvarligpolitiattestansvarligvalgkomité og kontrollutvalg.

 

Grunnlaget for medlemstallene som ligger i systemet er basert på betalende medlemmer. Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall.

 • Last ned rapport over medlems- og aktivitetstall fra KlubbAdmin
  • Rapporten viser antall betalende medlemmer det foregående kalenderår, samt  aktive betalende medlemmer per gren, det foregående kalenderår.
  • Side to i rapporten viser antall registrerte medlemmer uavhengig av fakturert eller betalt medlemskap i det foregående år, på klubb og gren.
  • Rapporten viser tallgrunnlaget for de forhåndsutfylte medlems- og aktivitetstallene i samordnet rapportering.
  • Idrettslag som benytter seg av medlemssystem fra kommersielle leverandører skal også kunne se sine medlems- og aktivitetstall i denne rapporten. Dette forutsetter at leverandøren har sendt korrekt betalingsinformasjon til NIF.

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet.

Grunnlag for økonomisk støtte

Tallene i idrettsregistreringen danner også grunnlaget for økonomiske støtteordninger for klubbene.

Søknad om momskompensasjon på varer- og tjenester

Idrettslagene kan samtidig som de rapporterer, også søke om momskompensasjon på varer- og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

Nytt å merke seg i årets samordnede rapportering

 • Før rapportering kan starte, må idrettslaget ha valgt elektronisk medlemssystem. Merk: Det er kun den som er daglig leder eller har lederfunksjon som kan bekrefte medlemssystem. Se her hvordan bekrefte medlemssystem.
 • Skjemaet for medlemstall vil være forhåndsutfylt. Kun betalende medlemmer vil bli hentet og presentert.
 • For rapportering av aktivitetstall i gruppe for særidrett, er det kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som vil telles som aktive.
 • Excel rapport som viser antall betalende medlemmer på klubb, allidrett og grener.
 • 2 nye pålagte roller for de idrettslag med normal lovnorm: Leder kontrollutvalg og Leder valgkomité.