Oppbygging

Organisasjon, oppbygging og tilknytting

Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

oppbygging NIF

 

 

 

 

 

 

NKF er også tilsluttet følgende internasjonale særforbund:

World Taekwondo/World Taekwondo Europe
World Karate Federation/European Karate Federation
International Wushu Federation/European Wushu Federation
Ju jitsu International Federation/Ju jitsu European Union
International Kendo Federation/European Kendo Federation


Internasjonale særforbunds statutter:

• WTE

• WT

• WKF

• EKF

• JJIF

• JJEU

• EKF (kendo)

• IKF statutes

IWuF statutes

• EWuF statutes

NKF er sentralt organisert med 5 seksjoner:

1. Jujutsu (med ninjutsu, krav maga og andre relaterte selvforsvarssystemer)
2. Karate (med nanbudo og andre stilartssystemer)
3. Taekwondo WTF (den olympiske taekwondo)
4. Taekwondo ITF (med alle ITF relaterte systemer)
5. Fleridrett (med wushu, kendo, aikido, capoeira og mange flere)

Hver seksjon har eget seksjonsstyre. I tillegg nedsettes egne komitéer/utvalg som for eksempel dommerkomite, arrangementskomite, teknisk komite o.a.

Seksjonsstyrene er utøvende organer i sine disipliner og skal ivareta alle idrettslige aktiviteter som hører under seksjonsstyrets område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, graderinger, konkurranser, dommerutdanning m.m. Forbundet er organisert slik at hver seksjon i størst mulig grad har sin egen autonomi (selvråderett), herunder ivaretar sine økonomiske forhold.

Du kan lese mer om forbundets historie i jubileumsmagasinet som ble laget i forbindelse med vårt 40-års jubileum i 2013.

Relaterte linker

Organisasjonsnormer
Organisasjonskart
40års jubileumsmagasin
Fordeler med internasjonale særforbund
WTE: