Karate

Styre, komitéer og utvalg

Data om de tillitsvalgte hentes fra SportsAdmin levert av Norges idrettsforbund.

Styrets arbeidsfordeling er skissert nedenfor. Arbeidsfordelingen er gjort med utgangspunkt i forrige periodes ansvarsfordeling og denne periodes prioriteringsplan.

  • Kjell Gunnar Jacobsen: Drift/økonomi og representant i forbundsstyret
  • Jannikke Ercilia Toresen Berger:  Bodykarate, Utdanning, Fullkontakt komite og rekruttering
  • Kate Gry Bache Larsen: Søknader, stevneadministrasjon og karate kickoff
  • Siri-Anne Dos Santos: Stilarter og Shobu Ippon komitè
  • Brage Dåbakk: Ungdom/utdanning og markedsføring
  • Vidar Mjånes: Regelverk, Regionssamlinger, TK og DK
  • Anne Hovda: Bodykarate, Markedsføring og rekruttering

 

Styre:

Valgkomité:

Dommerkomité:

Vi presiserer at om dommerkomiteen skal kontaktes skal dette gjøres via epost til dkkarate@outlook.com.

Teknisk komité:

Fullkontakt komité: