Lover og regler

Her finner du informasjon om alle lover og regler som påvirker forbundet, medlemsklubber og utøvere. Forbundet påvirkes av lovgivning fra eksterne instanser i både kampsportaktivitet og organisasjonsdrift. NIFs lover gjelder for Kampsportforbundet og alle tilsluttede klubber. Lover og bestemmelser fra NIF må følges. Retningslinjer o.l. fra NIF bør man ta stilling til. Kampsportforbundet har også egne lover og bestemmelser tilpasset våre aktiviteter, og hver konkurranseidrett har sine regelverk for hva som skjer i praksis på mattene.