Korona: Oppdatert veileder per 16. april

Publisert 16.04.2021

I tråd med gjeldende retningslinjer har Norges Kampsportforbund oppdatert vår koronaveileder. Oversikt over de nyeste endringene finner du her.

Nedenstående veileder er oppdatert 16. april og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Følgende endringer gjelder fra og med 16. april:

  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
  • Presiseringen av 2 meters avstand mellom personer der det er mulig, er tatt bort, 1 meter gjelder.
  • Det er mulig å arrangere arrangementer for kommunens innbyggere, så lenge lokal smittesituasjon tilsier det. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
  • Oppdatering av antallsbegrensningene innendørs for publikum, følgende gjelder: 10 personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.