Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2019

Publisert 13.06.2019
Redigert 14.06.2019

Fristen for å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon er 15. august.

Alle organisasjonsledd, inkludert særforbund og idrettskretser, skal i år (som tidligere 2 år) søke om momskompensasjon i KlubbAdmin. Dette gjelder for de idrettslag som ikke søkte i forbindelse med Idrettsregistreringen.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Les alt om vare- og tjenestemomskompensasjon på Idrettsforbundets sider.

Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer grunnet ny forskrift

Da det er utarbeidet en ny forskrift som trer i kraft i år, er det flere sentrale endringer knyttet til årets søknad:

  • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.
  • Endring i beregningsgrunnlag. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning). I 2019 er det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning).
  • Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner. 1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. 2) Kostnader til utleie i egen organisasjon skal trekkes ut.
  • Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.