Alle Klubbdrift

Klubbdrift

Tildeling av klubbstøtte 2017

Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd. Karateseksjonens tildeling: Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtak Saksnummer Hundvåg Karateklubb Etikk og verdi Barn direkte opplæring i situasjons [...]
Klubbdrift
Treningsutstyr til utlån - thumbnail

Treningsutstyr til utlån

Noe utstyr eies av respektive seksjon innen forbundet, f.eks. karateseksjonen. Da lånes utstyret kun ut til karateklubber som arrangerer stevner i regi av [...]