Mønster

Landslaget i Taekwondo WTF Poomsae (Mønster)

Landslaget i mønster består av et elitelag og et rekruttlag.

Elitelaget består i dag av 3 utøvere ved Nina Bansal, Joachim Wien og Nikoline Rui.

Rekruttlaget har 7 utøvere. Ayla Bonsak, Robyn Grøndahl, Rikke Heggedal, Tuva Kjødnes, Ingelin Skogstad, Silje Videsjorden og Sune Østli.

Uttak til landslag i Taekwondo Mønster

Rekruttlag

Det er ikke satt konkrete eller formelle krav for å bli tatt ut til rekruttlaget. Et uttak vil fortløpende bli vurdert gjennom sesongen ut ifra prestasjoner i NC og NM og evt. internasjonale mesterskap.

Alle som ønsker å satse på mønster kan derfor bli vurdert uttatt på rekruttlaget. For å bli vurdert for deltagelse på rekruttlaget må man vise til prestasjoner og resultater på nasjonale konkurranser, samt startet internasjonal deltakelse. Med det menes større stevner og helst A-class (ikke små lokale/regionale stevner i utlandet). Det er landslagstrener som vurderer og tar ut utøvere til laget. Det som da blir sett på er prestasjoner og resultater i konkurranser, treningsvillighet, talent, villighet til å adaptere landslagets filosofi, alder og samarbeid med klubbtrener.

De som er på rekruttlaget må ha egne treningsopplegg relatert til mønster i tillegg til generelle klubbtreninger og mønstertrening må prioriteres til fordel for tradisjonell Taekwondotrening. Kravene blir individuelt tilpasset alder, beltegrad og fartstid. Oppfølgning og samarbeid med klubbtrener er nødvendig da det er klubbtrenerne som står for den daglige treningen.

Utøverne må selv ha egne coacher på konkurranser, og er selv ansvarlige for påmelding, reiser og opphold.

Elitelag

Det er landslagstrener som vurderer om en utøver kan tas med på elitelaget. Det er pr.nå kun utøvere fra rekruttlaget som vurderes.

For å bli tatt ut på elitelaget må man være toppidrettsutøver. dvs. Trening må prioriteres først og ha minimum 15 t/uke mønsterrelatert trening. Man må kunne vise til prestasjoner/resultater internasjonalt, seriøsitet, villighet og evne til endringer, ha landslagets filosofi og samarbeid med klubbtrener.

Det stilles krav til deltagelse på 4 åpne internasjonale stevner, bestemt av landslagstrener og minimum 2 valgfrie stevner.

Uttak til offisielle stevner

Offisielle stevner er VM, EM og universiade*.

Uttak gjøres av landslagstrener i samråd med NKF. Uttak til disse stevnene blir tatt på grunnlag av resultater i A-class stevner.

Forbundet dekker reise og opphold.

*For universiaden kan andre utøvere som ikke er tilknyttet landslaget delta, men må da godkjennes av landslagstrener og NKF og må stille med egen coach.

Spørsmål og annen kontakt rettes til sportsavdelingen ved post@kampsport.no.

Terminliste mønster 2018

Dato: Arrangement: Sted:
20.1. Lille Open Lille, Frankrike
20.1. Nordisk Mesterskap Finland
10.2. Åpen samling Jordal idrettshall
24 – 25.2 German Open (vurderingsstevne) Hamburg, Tyskland
17 – 18.3 Belgian Open (vurderingsstevne) Lommel, Belgia
23 – 25.3 Spanish Open Alicante
7 – 8.4 British Open England
14.4. Åpen samling Jordal idrettshall
2 – 3.6 Austrian Open (vurderingsstevne) Wien
9.6. Åpen samling Jordal idrettshall
8.9. Åpen samling Jordal idrettshall
Sept. Hungarian Open (vurderingsstevne) Budapest, Ungarn
6.10. Åpen samling Jordal idrettshall
27.10. Portugal Open Lisboa
3.11. Åpen samling Jordal idrettshall
15 – 18.11 VM Taipei

Terminlisten vil bli oppdatert fortløpende dersom det forekommer endringer.