Regional karate-satsing

Norges Kampsportforbund har etablert en ny struktur for karatesatsingen. Hensikten med den nye strukturen er å tilrettelegge best mulig for alle utøvere.

Fulltidslaget vil bestå i nåværende form, og vil fra i dag hete landslag. Norges Kampsportforbund har også etablert et rekrutteringslag. Dette laget vil bestå av utøvere som befinner seg på et nivå hvor man har nytte av treningen med landslaget, og også kan bidra til at landslaget kan utvikle seg videre. Disse utøverne blir spesielt invitert til treninger, internasjonale samlinger o.l. av landslagsledelsen.

Regional satsing

Utøvere som ikke er tatt ut til rekrutteringslaget skal selvfølgelig også kunne satse videre, da på et nivå som passer deres utviklingsstadium bedre. Dette foregår enten i egen klubb eller i regionen. Norges Kampsportforbund har valgt ut en regiontrener for hver region. Regiontreneren vil være ansvarlig for å følge opp utøverne i regionen tettere, samt gjennomføre regionsamlinger. Målet er å utvikle utøvere slik at disse på sikt kan bli en del av rekruteringslaget eller landslaget. Vi ønsker at også utøvere i rekrutteringslag deltar i regionale aktiviteter, og anbefaler alle å delta i de regionale satsingene.

Strukturen på satsingen fremover

Vedlagte dokument beskriver strukturen av karate i Norge i hht den nye ordningen.

Som det fremgår av dokumentet har vi som mellomledd mellom regionlagene og rekruttlaget satt opp en fokusgruppe. Her kan utøvere bli invitert av landslagstreneren til sparringssamlinger. Hvordan man kan bli invitert er beskrevet i dokumentet. Nederst på siden finnes også terminliste hvor alle sparringssamlinger er lagt inn og hvor de stevner som landslagsledelsen benytter seg av i sin evaluering er oppført også.

Dette er et viktig bindeledd hvor utøvere som allerede har vist et visst nivå (via uttak eller resultater på evalueringsstevner) og utøvere som er anbefalt fra regionstrenere men ikke er på rekrutt- eller landslaget kan sparre og utvikle seg sammen. I tillegg vil man få anledning til å vise seg frem for  landslagstreneren.

Kan kvalifisere seg til EM og VM

Uavhengig av deltagelse i regionopplegg eller på rekrutteringslaget, kan man kvalifisere seg til EM og VM via poengsystem. Poengsystemet er forklart i videoene i nedenstående linker.

For å kunne bli evaluert må man som utøver delta på internasjonale evalueringsstevner. I denne forbindelse vises det til nedenstående terminliste. Oppdaterte versjoner av denne vil i fremtiden publiseres på kampsport.no under toppidrett – karate.

Vi minner om at etter deltagelse på stevner må det fylles ut stevneskjema. Skjemaet sendes til raik@kampsport.no. Skjemaet finner du nederst på siden.

Jobber for økt interesse og økt nivå

– Regiontrenerne er nøytrale trenere ansatt i NKF for å jobbe sammen med klubbene og utøvere i regionen for å øke interessen og nivået for konkurranseaktiviteten, sier Raik Tietze, utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Det vil bli organisert fire regionale samlinger per år. Steder for samlingene bestemmes i samarbeid med klubbene, men basen er bostedet for regiontrenere.

– I tillegg vil det avvikles to nasjonale samlinger (rikssamlinger), hvor alle regionutøvere skal møtes, trene sammen og gjøre hverandre bedre. Den første rikssamlingen arrangeres allerede 2. og 3. september, forklarer Tietze.

For ytterligere informasjon, spørsmål og interesse kan utviklingskonsulent Raik Tietze i administrasjonen kontaktes på epost raik@kampsport.no. Regiontreneren som er ansvarlig for ditt område kan også gjerne kontaktes.

Regiontrenere er:

Bettina Alstadsæther med base i Stavanger

Cato Bruarøy med base i Bergen

Ronny Olsen med base i Mo i Rana

Arild Lund med base i Oslo

Ytterligere informasjon: