Karate

 Norges Kampsportforbund har etablert 4 regioner og har valgt ut en regionstrener for hver region – sør/sør-vest, vest, midt/nord og øst.

Regionstreneren vil være ansvarlig for å følge opp utøverne i regionen tettere, samt gjennomføre regionsamlinger.

Regionstrenerne er nøytrale trenere ansatt i NKF for å jobbe sammen med klubbene og utøvere i regionen for å øke interessen og nivået for konkurranseaktiviteten

Regionalt opplegg skal fungere som et mellomledd mellom klubb og landslagsledelsen der regiontreneren kan anbefale utøvere til landslagsledelsen og deretter kan bli invitert av landslagstreneren til sparringssamlinger.

Dette er et viktig bindeledd hvor utøvere kan sparre og utvikle seg sammen. I tillegg vil man få anledning til å vise seg frem for landslagstreneren.

Det vil bli organisert fire regionale samlinger per år. I tillegg er et mål å organisere to nasjonale samlinger (rikssamlinger), hvor alle regionutøvere skal møtes, trene sammen og gjøre hverandre bedre.

For ytterligere informasjon, spørsmål og interesse kan utviklingskonsulent Raik Tietze i administrasjonen kontaktes på epost raik@kampsport.no. Regiontreneren som er ansvarlig for ditt område kan også gjerne kontaktes.

Regionstrenere er:

Bettina Alstadsæther med base i Stavanger

Cato Bruarøy med base i Bergen

Ronny Olsen med base i Mo i Rana

Arild Lund med base i Oslo