Skjema: Stevnedeltakelse for ikke-medlemmer

Dette skjemaet er for de som ikke er medlemmer av NIF, men som deltar på konkurranser i regi av idretten. Denne gjelder kun ved åpne rekrutteringsstevner, ellers må alle som deltar i konkurranser i regi av Norges Kampsportforbund være medlem i en klubb for å kunne delta.

Norges Kampsportforbund avholder en rekke arrangement som er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF). Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk og World Anti-Doping Code.

Mulige brudd på idrettens regelverk, vil bli behandlet av NIFs domsorganer, og eventuelt med endelig virkning i Idrettens voldgiftsrett, CAS (Court of Arbitration for Sport), dersom saken gjelder brudd på antidopingregelverket. Brudd på reglene kan medføre sanksjoner, bl.a. utelukkelse fra all idrettslig aktivitet under NIF og andre idrettsorganisasjoner.

Last ned skjema på norsk eller engelsk under. Tas med i signert stand til aktuelt stevne.

Relaterte linker

Confirmation form in English
Bekreftelsesskjema på norsk