Arrangørhåndbok

Denne arrangørhåndboken er ment som en veiledning for medlemsklubber og arrangementskomiteer innen Norges Kampsportforbund (NKF). Det er vårt håp at flere medlemsklubber lar seg inspirere og motivere til å organisere gode kampsportstevner i egen eller forbundets regi. Først og fremst er det konkurranser som omtales i denne håndboken, men kan ha overføringsverdi til arrangementer generelt.

Målet med denne arrangørhåndboken er å skape sportslig og økonomisk verdiskapning for klubbene. Ved at klubbene tar mer ansvar for arrangementene selv vil det gi en større økonomisk avkastning som igjen kan brukes til idrettslig aktivitet.

Når en klubb bestemmer seg for å arrangere et stevne er det mange forhold de som arrangører må ta stilling til. I denne håndboken vil vi forsøke å gi svar på de fleste spørsmål som vil oppstå under planlegging og gjennomføring av stevnet.

Innholdet er basert på at en skal kunne finne mesteparten av det en trenger for å arrangere et stort nasjonalt eller internasjonalt stevne, men også for mindre stevner.

Det er viktig å skape gode rammer rundt et hvert kampsportarrangement, både for å trekke publikum og presse, men også for å skape gode opplevelser for deltakerne og andre involverte.

Denne arrangørhåndboken må sees i sammenheng med NKFs fellesbestemmelser og den aktuelle idrettens konkurransereglement.

Vi ønsker å gjøre leserne oppmerksomme på at alt av innhold i arrangørhåndboken ikke nødvendigvis er relevant for alle stevner!

Vi håper boken vil være til glede og nytte, og vi ønsker lykke til med arrangementene!

1. Planleggingsfase
2. Forarbeidsfase
3. Stevnefunksjoner
4. Arrangementsoppgaver
5. Avslutning