Regler og overgang

Her finner du regelverk for de forskjellige disiplinene i Taekwondo WTF, samt kampsportforbundets felles stevnereglement og overgangsskjema.

Stevnereglementet gjelder ved alle stevner, konkurranser og eventuelle treningsleire som arrangeres i regi eller med støtte fra NKF.

Overgang:

En utøver kan ikke representere mer enn én klubb i konkurranser.

Overgang mellom klubber skal foregå utenom konkurransesesongen. Overgang kan forøvrig finne sted utenom dette tidsrom én gang per sesong såfremt de involverte klubber ikke har innvendinger mot dette samt at gyldig overgangsskjema innsendes forbundet. Overgang er mulig i perioden 1. desember til 15. januar.

Det er en karantenetid på tre måneder før utøver kan representere ny klubb. I denne tiden deltar utøveren under NKFs navn på konkurranseaktivitetene, med unntak av lagkonkurranser hvor han/hun kan representere ny klubb umiddelbart.

Regelverk Taekwondo WTF:

WTF Taekwondo – Konkurransereglement 01.01.2017

WTF Taekwondo – Kampreglement 01.01.2017

WTF Taekwondo – Dommertegn 01.01.2017

WTF Taekwondo – mønsterreglement 26.02.2016

WTF Taekwondo – Mønster retningslinjer for poeng 01.01.2017

Sanksjonsreglement NKF – vedtatt forbundstinget 2016

Overgangsskjema

  • Informasjon om klubben du melder overgang fra

  • Informasjon om klubben du melder overgang til

  • Bekreftelse på riktige opplysninger

Relaterte linker

NKFs Stevnereglement - Felles bestemmelser - april 2016
Forsikring
NIFs retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste