Administrasjonen

 - thumbnail
Trond A. Søvik

Generalsekretær

Ansvar for forbundets daglige virksomhet, herunder økonomiforvaltning, organisasjonsutvikling, kontor/ personalledelse, representasjon, m.m., og følge de til enhver tid gjeldende vedtak og instrukser

Mobil: +47 93439743
E-post: trond@kampsport.no

 - thumbnail
Ann Hoffmann

Økonomikonsulent

Ansvar for kontor- og støttefunksjoner i.f.t. økonomi og HR (regnskap/årsoppgjør inkl. lønnskjøring/reiseoppgjør og MVA, medlemsregistrering, m.m.)

Mobil: +47 96625492
E-post: ann@kampsport.no

 - thumbnail
Dag O. Jacobsen

Sportssjef

Ansvar for sportsavd. (aktivitet & marked) med medarbeidere. Ledelse av sportslig virksomhet og markedsarbeid, landslagsapparat, samarbeid med faginstanser, antidoping og internasjonal representasjon.

Mobil: +47 92255988
E-post: dag@kampsport.no

 - thumbnail
Helle Borgen

Sports-/markedskonsulent

Ansvar for koordinering og støtte til toppidrett med internasjonal representasjon og markedsarbeid. Administrativ støtte/logistikk for taekwondo WTF landslag.

Mobil: +47 90970386
E-post: helle@kampsport.no

 - thumbnail
Raik Tietze

Utviklingskonsulent

Ansvar for koordinering av trenerutdanning og faglig støtte for toppidrett. Fagansvar for NKFs trenerløype. Administrativ ledelse av karate innen prosjektet «sammen mot 2020».

Mobil: +47 95095452
E-post: raik@kampsport.no

 - thumbnail
Robert Hamara

Sportskonsulent

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangementer og faglige forhold via seksjonene.

Mobil: +47 92233143
E-post: robert@kampsport.no

 - thumbnail
Bjørn Solberg

Sportskonsulent

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangementer og faglige forhold via seksjonene.

Mobil: +47 99701059
E-post: bjorn@kampsport.no

 - thumbnail
Martin K. Nielsen

Organisasjonssjef

Ansvar for organisasjonsavd. (organisasjon & utdanning) med medarbeidere. Ledelse av organisasjonsarbeid og støtte for frivilligheten, IKT arbeid, utdanning, anleggsarbeid og rådgivning.

Mobil: +47 48602511
E-post: martinkn@kampsport.no

 - thumbnail
Martin Kitel

Utviklingskonsulent

Ansvar for koordinering av utdanningsdokumentasjon/rapportering til NIF. Fagansvar for klubbutvikling, dommerutvikling, styrekurs, sportslig plan og arrangementskurs.

Mobil: +47 92014595
E-post: martin@kampsport.no

 - thumbnail
Julie Berge

Informasjonskonsulent

Ansvar for informasjonsarbeid via NKFs kanaler (web, SoMe, m.m.). Redaktør av kampsport.no.

Mobil: + 47 94017531
E-post: julie@kampsport.no

 - thumbnail
Daniel Sønstevold

Organisasjonskonsulent

Ansvar for IKT-arbeid, saksbehandling seksjoner samt arbeid med inkludering av funksjonshemmede.

Mobil: +47 45512110
E-post: daniel@kampsport.no

 - thumbnail
Kristiane Utheim Rygg

Utviklingskonsulent

Ansvar for koordinering av utdanningsaktiviteter og støtte til toppidrett, herunder logistikk ved trenerutdanning og karate landslag.

Mobil: +47 940 20 821
E-post: kristiane@kampsport.no