Grønt lederkurs flyttet til juni

Publisert 20.04.2017
Redigert 24.04.2017

Lederkurs for tillitsvalgte i klubber avholdes på Soria Moria i Oslo 16.-18. juni. Kurset skulle opprinnelig avholdes 5.-7 mai, men er flyttet grunnet for få antall påmeldte.

Ny frist for påmelding er 9. juni. Vi minner om at kurset er gratis for kvinner.

Norges Kampsportforbund inviterer ledere og tillitsvalgte til lederkurs. Kurset er et av flere kurs i forbundets lederutdanning. På kurset vil du lære om klubbkultur, nettverksbygging og samarbeid med andre kampsportsklubber.

Hvem kan delta?

Kurset egner seg for deg som er tillitsvalgt i klubben, enten du er styreleder eller styremedlem. Det forventes at du har litt fartstid som tillitsvalgt og at du ønsker å utvikle egne lederegenskaper og bli utfordret på din lederstil.

Målet for kurset er å:

  • Gi deg verktøy til å endre utviklingen i en klubb.
  • Vurdere og utvikle det som skaper stolthet og klubbfølelse.
  • Skape retning og konsistens i ledelsen av en klubb.
  • Bli bevisst hvordan god klubbkultur utvikles.
  • Bli bevisst på hvordan du kan inkludere nye tillitsvalgte på en god måte.

Temaer for kurset:

  • Nettverksbygging og vedlikehold
  • Kulturendring
  • God klubbledelse
  • Ulike lederstiler
  • Økonomi

Praktiske opplysninger

Pris: 2.000 kroner (dette dekker flyreise, hotellopphold og kursavgift) Kvinner deltar gratis som en del av forbundets program for å få flere kvinnelige klubbledere.
Sted: Soria Moria Hotell, Oslo
Dato: 16.-18 juni.

Påmelding gjennom forbundets kurskalender. Vær tidlig ute, det er begrenset antall plasser.