Verdier og filosofi

Her finner du informasjon om filosofi i Kampsportforbundet, våre etiske retningslinjer og annen relevant informasjon rundt tema.

STÅSTED

Norges Kampsportforbund (NKF) er en paraplyorganisasjon/fleridrettsforbund som favner om en rekke kampsporter og ideologier. NKF legger til rette for trenerutdannelse og konkurranser for kampsportene. NKF ønsker ikke å legge til grunn litteratur som idealiserer kampsport eller kampsporthistorie, men legger heller til grunn NIFs idrettsbegrep og NIFs etiske veivisere.

Mange av ideologiene i kampsporter har en atferdskodeks som samsvarer med NIFs etiske veivisere, og det poengteres at de fysiske ferdighetene man opplæres i gjennom trening ikke skal misbrukes. NKF ønsker å påse at kampsportutøverne følger NIFs lovverk og etiske veivisere til enhver tid, og ikke bare i idrettssammenheng. Du finner et lenger dokument om forbundets ståsted under relaterte linker.

ETIKK

Norges Kampsportforbund er opptatt av etikk. Av den grunn ble det nedsatt en etikkgruppe med formål om å utarbeide etiske retningslinjer for forbundet og dets medlemmer. Gruppen kom fram til at NIFs etiske veivisere er tilstrekkelige, men gruppen utarbeidet også etiske retningslinjer som er viktige for kampsport. Kampsportforbundets egne etiske retningslinjer er et fint supplement til idrettsforbundets grunnlag.

INFORMASJON

Pressens Vær varsom plakat og våre egne etiske retningslinjer skal være retningsgivende innen Kampsportforbundet, for all informasjon og meningsutveksling i det offentlige rom, som f.eks. sosiale medier.

Relaterte linker

Kampsportforbundets ståsted
Alkohol og kampsport/idrett
Norsk Narkotikapolitiforening, Bry deg - si nei til narkotika
Kampsport for funksjonshemmede
Idrettsforbundet om ungdomsidrett
Idrettsforbundet om barneidrett
Kampsportforbundets brosjyre for barneidrett
Idrettsforbundet om seksuell trakassering